DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45544

КАФЕДРА БОТАНІКИ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, Г. А. Швець

Анотація


Висвітлено п’ять етапів у роботі кафедри ботаніки в складі біологічного факультету з 1933 року до сучасності. Підкреслено роль вчених кафедри у вивченні флори регіону та фізіологічних особливостей рослин. 


Ключові слова


історія науки; Одеський національний університет; ботаніка; фізіологія рослин

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркушина Г. Ф. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда / Г. Ф. Аркушина, О. М. Попова. – Кіровоград: Полімед – Сервіс, 2010. – 231 с.

Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул / О. Ю. Бондаренко. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с.

Васильєва Т. В. Конспект флори Південної Бессарабії / Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко. – Одеса: Видавінформ, 2003. – 250 с.

Історія Одеського університету за 100 років (1865–1965). – К.: Вид. Київського ун-ту, 1968. – 423 с.

Коваленко С. Г. Біологічний факультет Одеського національного університету / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: II Междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и молод. учёных, посвящ. 140 – летию Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, 28 марта – 1 апреля 2005 г.: Мат. конф. – Одесса, 2005. – С. 4.

Коваленко С. Г. До сторіччя з дня народження Анастасії Зиновіївни Жаренко / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва // Cтаровинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування: ІІІ Міжнар. наук. конф. до 215 – річчя парку «Олександрія», 29 вересня – 3 жовтня 2008 р.: Тези доповідей. – Біла Церква, 2008. – С. 5.

Коваленко С. Г., Внесок А. І. Дьоміної в ресурсознавство України (до 100 – річчя від дня народження)/ С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, М. В. Немерцалова // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. Біологічні науки. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 1. – С. 86–88.

Коваленко С. Г. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865–2005) / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, Г. А. Швець. – Одеса: Фенікс, 2005. – 104 с.

Ковтун О. О. Гусляков Микола Омелянович. Біобібліографічний покажчик (серія «Бібліографія вчених університету». Вип. Біологи) / О. О. Ковтун, Т. В. Васильєва. – Одеса: Астропринт, 2005. – 32 с.

Кузнєцов В. О. Біологічний факультет Одеського національного університету в період тимчасової окупації м. Одеси (1941–1944 рр.) / В. О. Кузнєцов // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 1. – С. 228–246.

Немерцалов В. В. Перша жінка ботанік – доктор біологічних наук в Одеському університеті (до сторіччя з дня народження Антоніни Іванівни Дьоміної) / В. В. Немерцалов, С. В. Немерцалова, М. В. Немерцалова // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Міжнар. науково – практ. конф. студентів та молодих науковців.: Тези доп. – Одеса, 2005. – С. 138–139.

Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси / В. В. Немерцалов. – Одеса: Альянс юг, 2007. – 96 с.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за роки незалежності України 1991 – 2005 рр. – О.: Астропринт, 2005. – С. 54–57.

Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ : монографія / В. А. Сминтина [та ін.]; відп. ред. В. О. Іваниця; Одес. нац. ун – т ім. І. І. Мечникова. – О.: Астропринт, 2008. – С. 23–68, 69–81.

Пашковская Н. М. Забытые имена: Георгий Йосифович Потапенко / Н. М. Пашковська // Вісник ОНУ. Біологія. – 2004. – Т. 9, № 1. – С. 269–274.

Потапенко Г. И. История кафедры ботаники Одесского государственного университета за 75 лет существования 1865–1940 / Г. И. Потапенко. – Одеса: Печатный дом, 2010. – 88 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біограф. словник: у 4 т. – Одеса: Астропринт, 2000.

Ткаченко Ф. П. Иван Иванович Погребняк (к 100-летию со дня рождения) / Ф. П. Ткаченко, И. И. Маслов, Т. И. Ерёменко, Е. Н. Попова // Альгология . – 2008. – Т. 18, № 2. – С. 220–221.

Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. – Vol. 2. – Bacillariophyta // V. P. Gerasimuk, O. V. Gerasymova, M. O. Struk (Konischuk), G. V. Terenko, O. P. Tsarenko (Bilous), P. M. Tsarenko, S. P. Wasser. – Ruggell, Liechtenchtein, 2009. – 410 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.