DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45547

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

С. В. Чеботар

Анотація


У статті висвітлено історію розвитку і становлення генетики в Новоросійському (Одеському) університеті, впровадження в навчальний процес і наукові дослідження теоретичних основ класичної і молекулярної генетики. У період з 1949 по 1977 роки розвиток генетичної наукової думки в Одеському державному університеті зазнав впливу «мічурінської генетики». Впевнене відродження й утвердження класичної генетики та розвиток генетико-біохімічних і молекулярних досліджень на кафедрі відбувався з 1977 року. В статті зазначені основні напрями наукової та навчально-методичної роботи викладачів кафедри.

Ключові слова


генетика; молекулярна біологія; історія науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений // http://dspace.onu.edu.ua

Гурілова М. А. Андрій Опанасович Сапєгін Бібліографія вчених України РСР. – Київ: ‹‹Наукова думка››‚ 1969. – 43 с.

Новороссийский университет в воспоминаниях современников: Сборник воспоминаний / Автор-составитель Ф. А. Самойлов. – Одесса: Астропринт, 1999. – 269 с.

Юрженко О. І. Історія Одеського університету за 100 років. – Одеська друкоофсетна фабрика, 1968. – 420 с.

Ученый-селекционер, организатор науки, талантливый педагог (к 100-летию со дня рождения А. А. Сапегина) // Селекция и семеноводство. – 1984. –№ 3. – С. 34–35.

Коновалов В. П., Соколов В. М. В. Г. Ротмистров и А. А. Сапегин: у истоков Селекционно-генетического института; Н. И. Вавилов и А. А. Сапегин: верность дружбе и науке. – Одеса: Астропринт, 2012. – 56 с.

Ольшанский М. А. К десятилетию августовской сессии ВАСХНИЛ // Агробиология. – 1958. – № 3. (111) – С. 3–18.

Музей генетики Сибири // www.bionet.nsc.ru

Тоцький В. М., Бланковська Т. П., Гандирук Н. Г. Генетика в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865–2005). – Одеса: Астропринт, 2005. – 71 с.

Лифенко С. П. Селекційно-генетичний інститут: 100 років. 1912–2012: нариси з історії. – Одеса: Астропринт, 2012. – 136 с.

Захаров-Гезехус И. А. Николай Иванович Вавилов в контексте эпохи. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2012. – 108 с.

Андриевский А. М. Drosophila melanogaster как объект исследований в истории кафедры генетики и молекулярной биологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова // Вісник ОНУ. – 2011. –Том 16. – С. 88–93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.