DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45549

ДО 80-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ГІДРОБІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

В. В. Заморов, М. М. Джуртубаев

Анотація


Розглянуті основні етапи роботи та досягнення кафедри гідробіології та загальної екології у навчальному процесі й наукових дослідженнях у складі біологічного факультету ОНУ з 1933 р. до нашого часу. Показана роль викладачів та наукових співробітників кафедри у гідробіологічних та іхтіологічних дослідженнях північно-західної частини Чорного моря, лиманів та озер, іхтіофауни Світового океану.


Ключові слова


Одеський національний університет; кафедра; гідробіологія; іхтіологія; історія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гринбарт С. Б. Зообентос Одеської затоки // Праці Одеськ. Держ. ун-ту – 1949. – Т. 4 (57). – С. 51–73.

Джуртубаев М. М., Ковтун О. А. Зообентос Придунайских озёр // Вісник Одеськ. нац. ун-ту . – 2002. – Т. 7, вип. 2. Екологія. – С. 107–114.

Джуртубаев М. М., Джуртубаев Ю. М., Заморов В. В. Брюхоногие моллюски придунайских озёр и водотоков Одесской области. – Одесский Печатный дом, 2012. – 128 с.

Загоровский Н. А., Рубинштейн Д. Материалы к системе биоценозов Одесского залива // Зап. имп. о-ва сельск. хоз. южной России. – 1916. – Т. 86, вып. 1. – С. 203–244.

Заморов В. В., Джуртубаев М. М., Олейник Ю. Н., Радионова Н. П. Ихтиологические исследования на придунайских озерах //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – № 2 (29) – 2006. – С. 19–21.

Заморова М. П., Заморов В. В. Живлення бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) в придунайському озері Ялпуг // Науковий вісник Чернівецького університету, «Біологічні системи». – 2012. – Т. 4, вип. 4. – С. 502–506.

Коломейченко Г. Ю., Петров С. А., Семенова О. А. Ранняя диагностика состояния водоемов. – Одесса: ВМВ, 2012. – 132 с.

Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод (гол. ред. Сминтина В. А.). – Одеса: Астропринт, 2008. – 228 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.