DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45562

МІКРОБІОЛОГІЯ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (1865–2013)

В. О. Іваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака, Т. В. Гудзенко, Г. В. Ямборко

Анотація


Метою статті є висвітлення багатої історії мікробіологічних досліджень і 80-річної історії кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. На багатому фактичному матеріалі показано становлення мікробіології в університеті, біля витоків якої стояли видатні вчені - професор Л.С. Ценковського, лауреат Нобелівської премії І.І. Мечников, академік Д.К. Заболотний та інші. Висвітлено участь викладачів і наукових співробітників кафедри в підготовці фахівців мікробіологів, вірусологів, біотехнологів та проведенні наукових досліджень.

Ключові слова


мікробіологія; вірусологія; біотехнологія; історія науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреюк К. И. Лев Иосифович Рубенчик (к 100-летию со дня рождения) // Микробиологический журнал. – 1996. – Т. 58. – № 1. – С. 106–107.

Биологи: Библиографический справочник. – Киев: Наукова думка, 1984. – С. 814.

Гиммельфарб Я. К., Гродский К. М. Д. К. Заболотный (1866–1929). – М.: Государственное изд-во медицинской лит-ры, 1950. – 222 с.

Грязнов И. С. Николай Фёдорович Гамалея // Под ред. чл-корр. АМН СССР Г. Е. Болдырева. – М., 1949. – С. 93.

Гудзенко Т. В., Кожанова Г. А. Член-кореспондент АН Украины Тульчинская Вера Петровна // Видные учёные Одессы. – Вып. 3, к 200-летию г. Одесса. – Одесса, 1993. – С. 10–13.

Іваниця В. О., Юргелайтис Н. Г., Бурлака Т. В. Мікробіологія в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865–2003). – Одесса: Фенікс, 2004. – 136 с.

Історія Одеського університету за 100 років. – Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 423 с.

История создания Неаполитанской зоологической станции // Природа. – 1992. – № 12 – С. 34.

Історія Одеського університету (1865–2000). – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 224.

Могилевский Б. Мечников И. И. – М.: Медицина, 1958. – С. 351.

Мененушкин Ю. И. Н. Ф. Гамалея. – М.: Медицина, 1967. – С. 71.

Метелкин А. И. Л. С. Ценковский – основоположник отечественной школы микробиологов 1822–1887. – М.: Гос. изд-во медицинской лит-ры, 1950. – 261 с.

Мечников И. И. Страницы воспоминаний. – М.: Изд-во АН СССР, 1946. – 276 с.

Наукові розробки Одеського національного університету ім. І. І. Мечни¬кова. – Одеса: Астропринт, 2004. – 123 с.

Новороссийский университет в воспоминаниях современников: Сборник воспоминаний / Автор-составитель Ф. А. Самойлов. – Одесса: Астропринт, 1999. – 269 с.

Одесский университет 1865–1990. – Киев: Лыбидь, 1991. – 159 с.

Пицык Н. Е. Даниил Кириллович Заболотный. – М.: Наука, 1988. – 301 с.

Поповский М. Судьба доктора Хавкина. – М.: Изд-во восточной ли-тературы, 1963. – 131 с.

Почётный академик Н. Ф. Гамалея: Воспоминания. – М.: Изд-во АНСССР, 1947. – С. 227.

Професори Одеського университету. – В 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.