DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45576

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

В. А. Лобков, Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов

Анотація


Описано етапи розвитку зоологічного музею Одеського університету з 1933 по 2013 рр. Звернено увагу на джерела надходження музейних експонатів, особистості співробітників, організаційні форми музейної роботи, наукову й просвітительську діяльність.


Ключові слова


Одеський університет; зоологічний музей; музеєзнавство

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Научные публикации сотрудников зоологического музея Одесского (Новороссийского) университета (1869–2005) // Известия Музейного фонда имени А. А. Браунера. – 2005. – Т., № 1. – С. 8–16.

Одесский университет за 75 лет (1865–1940). – Одесса: Типография ОГУ, 1940. – 166 с.

Третьяков Д. К. Нариси історії кафедри зоології. Рукопис. – 1940. – 63 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.