DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.4(33).45578

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Л. М. Карпов, Л. И. Сёмик, Т. В. Гладкий

Анотація


Розглянуто основні етапи становлення й розвитку кафедри фізіології людини і тварин та її місце в 148-літній історії Одеського (Новоросійського) університету: від періоду підготовки кадрових та матеріальних умов (1872 рік) і дотепер. Показано внесок видатних учених, які працювали на кафедрі в різні роки, починаючи з І. М. Сєченова. Охарактеризовано сучасний стан навчальної й наукової праці кафедри, основні досягнення й пріоритети, а також головні напрямки діяльності її випускників.

Ключові слова


історія; Одеський університет; кафедра фізіології людини і тварин

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English)

Посилання


Історія Одеського університету за 100 років / Відп. ред. Юрженко О. І. – К.: Вид-во КДУ, 1968. – 423 с.

Браунер А. А. Воспоминания бывшего студента естественного отделения физико-математического факультета Новороссийского (ныне Одесского) университета 1876–1881 гг. // Памяти профессора Александра Александровича Браунера (1857–1941): Сб. воспоминаний и научн. тр. — Одесса, 1997.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 2. А-І. – О.: Астропрінт, 2000. – 445 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 3. К-П. – О.: Астропрінт, 2000. – 539 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 4. Р-Я. – О.: Астропрінт, 2000. – 542 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.