DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2009.8.181950

ВМІСТ МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ С В ОРГАНАХ МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS ЗА ДІЇ СУЛЬФАТУ МІДІ

З. Є. Захарієва, О. К. Будняк, А. В. Сорокін, О. Л. Будняк, С. А. Петров

Анотація


Вивчали вплив різних концентрацій сульфату міді на вміст метаболітів вітаміну С в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis. Загальна кількість вітаміну С зменшується зворотньо пропорційно концентрац ії токсиканту. При помірних концентраціях сульфату міді (15,6 та 156 нмоль/л) в тканинах мідій накопичується дегідроаскорбінова кислота, а велика концентрація сульфату міді (1560 нмоль/л) призводить до незворотнього перетворення дегідроаскорбінової кислоти у дикетогулонову кислоту.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека. — М.: Медицина, 1951. — 496 с.

Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. — Москва, Практика, 1998. — 459 с.

Горомосова С.А., Шапиро А.З. Основные черты биохимии энергетического обмена мидий. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 120 с.

Смоляр В.И. Рациональное питание. — К.: Наукова думка, 1991. — 368 с.

Соколовский В. В., Лебедева Л.В., Лиэлуп Т.В. О методе раздельного определения аскорбиновой, дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в биологических тканях // Лабораторное дело, 1974. — №3. — С. 160–162.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.