Том 14, № 8 (2009)

Зміст

Біохімія

ВМІСТ МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ С В ОРГАНАХ МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS ЗА ДІЇ СУЛЬФАТУ МІДІ PDF
З. Є. Захарієва, О. К. Будняк, А. В. Сорокін, О. Л. Будняк, С. А. Петров 7-12

Ботаніка та фізіологія рослин

РІДКІСНІ РОСЛИНИ ФЛОРОКОМПЛЕКСІВ НЕВЕЛИКИХ РІЧОК ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва 15-21
МІКРОФІТОБЕНТОС СТЕПОВОЇ РІЧКИ ТИЛІГУЛ PDF
В. П. Герасим’юк, Н. В. Герасим’юк 22-30

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ДИНАМІКА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ І СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ В ПРОЦЕСІ ЯРОВИЗАЦІЇ РОСЛИН МАЙЖЕ ІЗОГЕННИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ СОРТУ МИРОНІВСЬКА 808 PDF
Л. Ф. Дьяченко, В. М. Тоцький, В. І. Файт, В. А. Топтіков 33-42
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШТУЧНОГО ДОБОРУ ЗА РОЗМІРОМ КЛАДКИ У ХВИЛЯСТИХ ПАПУЖОК (MELOPSITTACUS UNDULATUS) PDF
О. О. Маркова 43-53
АНАЛІЗ ЧАСТОТ ЗУСТРІЧАЛЬНОСТІ ГЕНОТИПІВ І АЛЕЛІВ ПО ЛОКУСУ β-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ В ПРИРОДНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
Д. Б. Радіонов, О. М. Андрієвський, Н. Д. Хаустова, Г. О. Красносельська 54-60
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІНІЙ-АНАЛОГІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВИСОТОЮ РОСЛИН PDF
Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, І. І. Моцний, К. І. Лобанова, Ю. М. Сиволап 61-71

Зоологія

ПІР’ЯНІ КЛІЩІ РОДУ TROUESSARTIA CANESTRINI, 1899 (ÀCARI: TROUESSARTIIDAE) ГОРОБИНИХ ПТАХІВ УКРАЇНИ PDF
С. Я. Бурдейна, Д. А. Ківганов 75-80
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ЧЕРВОНОВОЛОЇ КАЗАРКИ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ВЗИМКУ 2008– 2009 РР. PDF
А. І. Корзюков, І. Т. Русев, З. І. Петрович, В. А. Гавриленко 81-88
АРИФМОМОРФОЗ ПРОМЕНІВ ПЛАВЦІВ БИЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) PDF
Ю. М. Олійник 89-96
ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ М’ЯЗІВ РАЙДУЖКИ ОКА САЗАНА PDF
С. М. Хохлов, В. П. Радов, М. І. Крюкова 97-100