DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2009.8.182330

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ЧЕРВОНОВОЛОЇ КАЗАРКИ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ВЗИМКУ 2008– 2009 РР.

А. І. Корзюков, І. Т. Русев, З. І. Петрович, В. А. Гавриленко

Анотація


В результаті моніторингу в 2008–2009 рр зимуючих червоноволих казарок — дуже уразливого рідкісного виду птахів з обмеженним гніздовим ареалом — встановлено, що восени 2008 р. перші представники цього виду в Азово-Чорноморському регіоні з’явилися в конці жовтня. Головна частина казарок прилетіла в Україну в третій декаді листопада 2008 р. Підсумки синхронних обліків красноволо ї казарки в Азово-Чорноморському регіоні України в зимовий період свідчать про нестійкість її зимових угруповань. Факторами нестійкості є: нетипові погодні умови, в основному потепління; слабка кормова база на полях озимих зернових культур; значний ріст числа полів з посівами рапсу; турбування птахів з боку мисливців та бракон’єрів.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Dereliev S. The Red-breasted Goose in the new millenium — a thriving species or a species on brink of extinction? // Waterbirds Around the World.: Abstracts book. — Edinburgh, UK., 2004. — P. 47.

Зимовки водоплавающих и водно-болотных птиц в Северо-Западном Причерноморье в 2000-2001 гг. / И. Т. Русев, А. И. Корзюков, О. А. Форманюк, П. С. Панченко // Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. — Одесса-Киев, 2002. — С. 54-74.

Русев И. Т., Лысенко В. И. План действий по охране краснозобой казарки в Украине // Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий // Юбилейная междунар. научн. конф., посв. 20-летию Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы : Тез. докл. — Одесса, 2000. — С. 94-134.

Hunter J., Black J., Rusev I. Red-breasted Goose // Goose populations of the western palearctic (review of status and distribution). — Wanengen: Wetlands international publicution, 1999. — ¹ 48. — 328 p.

Современный статус краснозобой казарки в Азово-Черноморском регионе Украины / И. Т. Русев, Ю. А. Андрющенко, А. В. Белинский и др. // Казарка. Бюллетень рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии. — Москва, 2008. — С. 49-60.

International single species action plan for the conservation of the Lesser-White fronted Goose (Anser erytropus). / T. Jones, K. Martin, B. Barov, S. Nagy. // AEWA Technical Series. — 2008. — ¹ 36. — 67 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.