DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2009.8.182345

ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ М’ЯЗІВ РАЙДУЖКИ ОКА САЗАНА

С. М. Хохлов, В. П. Радов, М. І. Крюкова

Анотація


За допомогою гістологічних методик досліджено м’язовий шар райдужки ока сазана. Райдужка має у зовнішньому листку добре розвинений нейроектодермальний м’яз, охоплюючий кришталик і здатний виконувати тільки одну функцію — утримання лінзи в положенні, яке надано їй акомодаційним апаратом.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова О. В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов. — М.: Медицина, 1976. — 403 с.

Кауфман З. С. Эмбриология рыб. — М.: Агропромиздат, 1990. — С. 164-173.

Крепс Е. М. Очерк по сравнительной нейробиологии // Биология моря. — Владивосток: Наука, 1980. — С. 3-14.

Новак В. П. Цитологія, гістологія, ембріологія. — К.: ВІРА-Р, 2001. — С. 143-152.

Бабурина Е. А. Развитие глаз у круглоротых и рыб в связи с экологией. — М.: Наука, 1972. — 145 с.

Яржомбек А .А. Физиология рыб. — М.: Наука, 1984. — С. 50-55.

Ромер А. Анатомия позвоночных. — М.: Мир, 1992. — С. 210-231.

Grodzinski Z. Anatomia i embriologia rib. — Warszawa, 1961. — 319 s.

Куприянов В. В. Пути микроциркуляции. — Кишинев. Штиница, 1969. — С. 45-69.

Мельник О.П. Анатомія риб. — К.: Центр учб. літ., 2008. — С. 541-550.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.