DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2009.8.182085

АНАЛІЗ ЧАСТОТ ЗУСТРІЧАЛЬНОСТІ ГЕНОТИПІВ І АЛЕЛІВ ПО ЛОКУСУ β-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ В ПРИРОДНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER

Д. Б. Радіонов, О. М. Андрієвський, Н. Д. Хаустова, Г. О. Красносельська

Анотація


Використовуючи метод лужного електрофорезу в поліакриламідному гелі, вивчали алозимний склад і визначали частоти зустрічальності генотипів та алелів по локусу β-специфічної карбоксиестерази (β-Est) у трьох природних популяціях Drosophila melanogaster, що мешкають в Чернобильській зоні відчуження, а також в отриманих з них лабораторних популяціях, які утримувались протягом сорока поколінь при 24 °С і 27 °С. Показані міжпопуляційні відмінності в частотах алелів і генотипів за досліджуваним локусом. Встановлена роль температури у формуванні зазначених розходжень.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хочачка П., Сомеро Дж. Стратегия биохимической адаптации. — М.: Мир, 1977. — 398 с.

Захаров И. К., Ваулин О. В., Илинский Ю. Ю. и др. Источники генетической изменчивости в природных популяциях Drosophila melanogaster // Вестник ВОГиС. — 2008. — Т. 12, № 1/2. — С. 112–126.

Baker A. J. Molecular methods in Ecology. — Blackwell: Oxford, 2000. — 420 p.

Андриевский А. М., Тоцкий В. Н. Генетическая структура экспериментальной популяции Drosophila melanogaster, полиморфной по локусу β-фильной карбоксиэстеразы // Цитология и генетика. — 2006. — Т. 40, № 6. — С. 3–10.

Медведев Н. Н. Практическая генетика. — М.: Наука, 1968. — 294 с.

Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику. — Минск: Вышэйшая школа, 1978. — 448 с.

Радионов Д. Б., Андриевский А. М., Тоцкий В. Н., Козерецкая И. А. Частоты встречаемости генотипов и аллелей по локусу β-специфичной карбоксиэстеразы в популяциях Drosophila melanogaster Украины (в печати).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.