DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2008.14.183361

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. В. Іванова, С. П. Гвоздій

Анотація


У статті наведені результати досліджень фізичного і психічного здоров’я студентів. Виявлені: «редукція професійних обов’язків», «психосоматичні і психовегетативн і порушення», «резистенція» та «виснаження» як фази емоційного вигорання. Результати дослідження свідчать про значні порушення у стані психоемоційного здоров’я студентів, які посилюються протягом навчання в університеті.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Глузман А. В. Щеколодкин В. Ф. Вырастить здорового учителя. Диалектика взаимосвязи физического и психического здоровья студентов в учебно-воспитательном процессе формирования специалиста в КГГИ // Гуманітарні науки. – 2002. — № 2. – С. 166–173.

Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04.– К: Б. в., 2001. – 20 с.

Жогно Ю. Синдром эмоционального сгорания педагога как аспект организации учебно-воспитательного процесса // Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, общество. – № 8. – 2007. – С. 56–60.

Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов // Вопросы психологи. – № 2. – 2005. – С. 96–104.

Максимова Н. Ю., Максименко С. Д. Синдром емоційного та професійного вигорання у лікарів // Здоров’я людини: Медична газета – 12. 2007. – № 23/1 – С. 68.

Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Филинъ, 1996. – 229 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.