Том 13, № 14 (2008)

Зміст

Біохімія

ЕКСПРЕСІЯ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ В ОНТОГЕНЕЗІ КОМАРИКА ГРИБНОГО BRADYSIA PILISTRIATA PDF
О. М. Андрієвський, Н. М. Непомяща 7-12
РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А ЕНДОМЕТРІЯ ЖІНОК ДЕЯКИМИ ІНГІБІТОРАМИ ТА АКТИВАТОРАМИ
І. Л. Вовчук 13-21
ВМІСТ ДЕЯКИХ МЕТАБОЛІТІВ НІКОТИНАТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ОДНОРАЗОВОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ PDF
О. О. Кокошкіна, О. В. Запорожченко 22-28
ПРОДУКЦІЯ ТА РОЗЩЕПЛЕННЯ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ СУСПЕНЗІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ARABIDOPSIS THALIANA PDF
І. І. Панчук 29-34

Ботаніка та фізіологія рослин

ВОДОРОСТІ РІЧКИ ВЕЛИКИЙ КУЯЛЬНИК PDF
В. П. Герасим’юк, Г. М. Шихалєєва, А. А. Еннан, С. К. Кабінець, Г. М. Кірюшкіна 37-52
АЛЬГОФЛОРА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН МІСТ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН PDF
Р. Р. Кабиров, Н. В. Суханова, А. И. Фазлутдинова, Е. В. Сугачкова 53-57
МАКРОМІЦЕТИ МІСТА ОДЕСИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ PDF
О. А. Бабенко, Ф. П. Ткаченко 58-64

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ЕКСПРЕСІЯ в-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ У МУХ РІЗНИХ ЛІНІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
О. М. Андрієвський, С. Л. Мірось 67-74
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК В РІЗНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ПІСЛЯ ОБРОБКИ НАСІНИН КОЛХІЦИНОМ PDF
Р. І. Кедік, В. А. Топтіков, Л. Ф. Дьяченко, В. М. Тоцький 75-87
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСПОРОГЕНЕЗУ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ ПШЕНИЦІ І AEGILOPS TRIUNCIALIS L. PDF
О. Л. Січняк 88-94
ПОЛІМОРФІЗМ КЛІТИН ЧОЛОВІЧИХ ГЕНЕРАТИВНИХ СТРУКТУР ПШЕНИЦІ, ЖИТА ТА ЇХ ГІБРИДІВ F1 ЗА КІЛЬКІСТЮ ЯДЕРЕЦЬ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ МІКРОСПОРОГЕНЕЗУ PDF
Т. Г. Трочинська 95-102

ГІДРОБІОЛОГІЯ

ВИДОВИЙ СКЛАД І ПРОМИСЛОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ІХТІОФАУНИ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЙОГО ІСНУВАННЯ PDF
Н. Б. Єсіпова, О. В. Федоненко 105-110
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ДІАТОМОВОЇ ВОДОРОСТІ ATTHEYA DECORA WEST, 1860 В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF
А. О. Тарасенко, Л. М. Теренько 111-118

Зоологія

ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ ПАВУКІВ СХИЛОВИХ МІСЦЕПЕРЕБУВАНЬ НА ТИЛИГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ PDF
О. Ф. Делі, В. Ф. Микитюк, С. П. Ужевська, В. В. Портянко 121-127
ФІЛОБІОНТИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В НАСАДЖЕННЯХ М. ОДЕСИ ТА ОКОЛИЦЬ PDF
С. П. Ужевська, В. Ф. Микитюк, О. В. Друзенко 128-136

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
І. В. Іванова, С. П. Гвоздій 139-146

ОГЛЯДИ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ PDF
Л. М. Борсукевич 149-154

ТЕОРЕТИЧНА БІОЛОГІЯ

ДИНАМІЧНА СТРУКТУРА І НЕЛІНІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОНІВ PDF
А. В. Колесников, Л. М. Карпов 157-171