DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.2(45).185639

ЗМІНА КЛІМАТУ В БАСЕЙНІ НИЖНЬОГО ДНІСТРА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВОДНI ЕКОСИСТЕМИ

Р. M. Коробов, I. Д. Тромбіцький

Анотація


Проблема. Очевидно, що біотичний склад, структура та функції прісноводних екосистем багато в чому залежать від кліматичних умов басейну річки. Ця залежність ускладнюється в контексті глобального потепління, коли багатовікова відносна стабільність клімату або його стаціонарність зникає і спостерігається все більша зміна клімату.

Мета. Метою даного дослідження було порівняння температурно-вологісних умов у басейні Нижнього Дністра у два періоди (1961-1990 та 1991-2018 роки), які відповідно характеризують різні кліматичні тридцятиріччя за класифікацією ВМО.

Методика. Для кожного періоду розглядалися середньорічні та сезонні значення ключових змінних клімату (температури повітря та опадів), а також їх лінійних трендів. В якості початкової інформації були використані спостереження на метеостанціях Молдови, розташованих в цій частині басейну Дністра.

Результаты. Аналіз показав, що у другому періоді щорічні середня (Tmean), максимальна (Tmax) і мінімальна (Tmin) температури збільшились в абсолютному виразі на 1.0, 1.8 та 0.7°C, відповідно. Що стосується сезонних температур, то найбільше зростання Тmean спостерігалося влітку (1.6°С), найменше - восени (0.4°С). Tmax збільшувалась переважно взимку (на 3.1°C), а в меншій мірі - восени (на 0.6°C). Найбільше збільшення Tmin також спостерігалося взимку (1.7°C), найменше - навесні (0.2°C). У той же час загальна зміна кількості опадів була надзвичайно мала: за рік вони зменшувались лише на 6 мм. Невелике збільшення кількості опадів (на 25 мм) відзначено лише в осінні місяці. Аналіз лінійних трендів підтвердив результати порівняльного аналізу. Негативні тренди температури повітря в 1961-1990 роках, за винятком невеликого позитивного значення для Tmax, за останні три десятиліття змінилися на їх позитивні значення для всіх параметрів. Зокрема, протягом цього періоду збільшення середньої температури повітря становило 0,6°С за десятиліття. Незначна негативна тенденція опадів (~ 2 мм/рік) у 1961-1990 роках змінилася на їх незначне збільшення (~ 0,5 мм/рік).

Висновки. Підвищення температури повітря, яке не компенсується збільшенням кількості опадів, неминуче супроводжується підвищенням кліматичної посушливості, що вже характерна для північного узбережжя Чорного моря, що негативно позначається на існуванні та розвитку водних і наземних екосистем цього регіону.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abell R., Thieme M., Dinerstein E., Olson D. (2002) A Sourcebook for Conducting Biological Assessments and Developing Biodiversity Visions for Ecoregion Conservation. Volume II: Freshwater Ecoregions, World Wildlife Fund, Washington DC, USA, pp. 147-148.

Corobov R., Nicolenco A. (2004) New projections of climate change in XX1 century. In: Climate Moldova in XX1 century: projections of change, impacts, responses.[Novye proektsii izmeneniya klimata v XX1 stoletii. V sb. Klimat Moldovy v 21-m veke: proektsii izmenenij, vozdejstvij, otklikov], Chisinau, Moldova, pp. 54-97 (in Russian)

Corobov R., G. Syrodoev, I. Trombitsky (2016): Anthropogenic and Climate Change Contributions to Uncertainties in Hydrological Modeling of Small Rivers Watershed Runoff. Advances in Ecological and Environmental Research, pp. 14-34.

IPCC (2018): Annex I: Glossary [R. Matthews (ed.)]. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Portner, et. al], p. 541 (in press).

Pequegnat W.E. (2009) Aquatic Baseline Studies for Environmental Impact Assessment, Water International. 8:4:180-190. DOI: 10.1080/02508068308686040.

UNECE (2015): Water and Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Lessons Learned and Good Practices. Geneva, 105 pp.

WB (World Bank). High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy / Word Bank, Washington, DC: World Bank, 2016 – 55 p.

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) (2018): The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris, UNESCO, 139 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Abell R. A Sourcebook for Conducting Biological Assessments and Developing Biodiversity Visions for Ecoregion Conservation. Volume II: Freshwater Ecoregions / Abell R., Thieme M., Dinerstein E., Olson D. – World Wildlife Fund, Washington DC, USA, 2002. – P. 147-148.
  2. Corobov R. Anthropogenic and Climate Change Contributions to Uncertainties in Hydrological Modeling of Small Rivers Watershed Runoff / R. Corobov, G. Syrodoev, I. Trombitsky // Advances in Ecological and Environmental Research  2016 – P. 14-34.
  3. IPCC. Annex I: Glossary/ R. Matthews (ed.). In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Portner, et. al] – 2018 – P. 541 (in press).
  4. Pequegnat W. E.  Aquatic Baseline Studies for Environmental Impact Assessment / W. E.  Pequegnat  // Water International  – 2009 – Vol. 8(4). – P. 180-190. DOI: 10.1080/02508068308686040.  
  5. UNECE. Water and Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Lessons Learned and Good Practices / UNECE. Geneva, 2015 – 105 p.
  6. WB (World Bank). High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy / Word Bank, Washington, DC: World Bank, 2016 – 55 p.
  7. WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) / The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water / UN-WaterParis, UNESCO, 2018 – 139 p.
  8. Коробов Р. Новые проекции изменения климата в ХХI столетии / Р. Коробов, А. Николенко // В сб. Климат Молдовы в 21-м веке: проекции изменений, воздействий, откликов.  Кишинев, Молдова, 2004. – С. 54-97.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.