Том 24 № 2(45) (2019)

Опубліковано: 2019-12-25

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

З'ЇЗДИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

  • “The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century”

    О. В. Савицький, Е. П. Фішер, С. В. Чеботар, O. М. Благодарова, С. Л. Черкас, В. Л. Калашников, О. О. Іщенко, Р. А. Волков, Ю. О. Тинкевич, І. В. Герасимчук, Д. Сіроха, О. Городна, Х. Лівшиць, К. Козирєва, Л. Лівшиць, Е. Н. Громозова, С. І. Войчук, Т. Л. Качур, І. А. Грецький, С. А. Костюк, О. С. Полуян, М. В. Сімірський, Н. А. Мілкото, Т. В. Руденкова, Т. В. Глінкіна, А. Навалихіна, М. Антонюк, Т. Терновська, О. П. Шатарнов, Т. М. Шатарнова, О. Г. Давиденко, А. О. Бакума, Н. В. Булавка, Г. О. Чеботар, Ю. А. Попович, Е. В., Метаковський
    153-176