DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.2(45).185650

Колекція відомого ботаніка Мішеля Гандоже у гербарії MSUD

С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов

Анотація


Метою досліджень був аналіз гербарних зборів французького вченого Мішеля Гандоже - відомого ботаніка ХІХ ст., які зберігаються в історичному гербарії Одеського національного університету імені І.І, Мечникова (MSUD), що включено до переліку об’єктів, які становлять Національне надбання України.

У завдання досліджень входило: провести систематичний аналіз видів, представлених в колекції, виявити місця збору рослин, оприлюднити біографічні відомості щодо життя та наукової діяльності М. Гандоже.

Матеріалом для дослідження були гербарні збори М. Гандоже 1895-1898 рр. з півдня Франції, які є частиною іменної колекції Е.Е. Ліндеманна.

Таксономічну належність рослин наведено за номенклатурою того часу, назви населених пунктів цитуються згідно інформації, що представлена на етикетках. Використовували класичні загальновідомі методи аналізу гербарних колекцій.

Мішель Гандоже присвятив своє життя вивченню флори Середземномор’я, особливо Іспанії, куди він здійснив 24 наукові подорожі, був одним з перших описувачів флори Іберії. Крім Іспанії, він збирав гербарій у Греції, Португалії, Алжирі. У 1883-1891 рр. підготував європейську флору у 27 томах. Зібраний ним гербарій рослин світу нараховує 800 тисяч аркушів.

В історичному гербарії Е.Е. Ліндеманна представлено 332 аркуші  зборів М. Гандоже з узбережжя Рони (Rhone) та з Арні, Систематичний склад рослин зазначеної колекції включає 318 видів та 26 форм з 198 родів та 60 родин. 14 гербарних аркушів є автотипами.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alekseev E. B., Gubanov I. A., Tikhomirov V. N. (1989) Botanical nomenclature [Botanicheskaya nomenklatura], M.: Izd-vo MGU, 168 s.

Herbarium’ collection by E.E. Lindemann (2017) [Herbarna Kolektsiia E. E. Lindemanna] Uklad.: S.G. Kovalenko, O.Yu. Bondarenko, T.V. Vasylyeva, V.V. Nemertsalov, Odesa : Osvita Ukrainy, 776 S.

Library of the Botanical Garden, University of Padua, Italy– URL: https://archive.org/details/M-Gandoger-recto-PHAIDRA_o_1773

Gandoger Michael. The ten new plants, especially at the flower European agendas. Second part, published in the Bulletin of the agricultural, scientific and literary Society of Pyrenees-Orientales, 22: 416-459. URL: https://archive.org/details/mobot31753003743520

Gandoger Michael. Flora Cretica URL: https://archive.org/details/mobot31753000530409

Gandoger Michaele. Flore Lyonnaise and south-ext departments including the analysis of spontaneous plants and plants grown as industrial or ornamental. Paris, Lyon, 1875. 322 s. URL: https://archive.org/details/florelyonnaiseet00gand

Gandoger Michaele. Monograpia. Rosarum Europaea and Orientis. URL: https://archive.org/details/monographiarosar04 gand/page/n5

Gandoger Michael. The new look of the European flora. Systematic OR RELATING omniutn Plants in Europe will hitherto been recognized. Paris, 1910. 542 s. URL: https://archive.org/details/novusconspectusf00gand/page/n5

IPNI. URL: https://www.ipni.org/a/3009-1; https://www.ipni.org/?q=author%20std%3AGand.

Abbot J.-B. Charbonnel (1927) Abbot Michel Gandoger, Bulletin of the Botanical Society of France, 74: 1, 3-11, DOI: 10.1080/00378941.1927.10833641 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00378941.1927.10833641?needAccess=true

Publications with mention of Herbarium collections оf Odessa I.I Mechnikov National University (MSUD) URL: http://onu.edu.ua/en/structure/faculty/bio/herbarium-national-heritage/publications-with-mention-of-herbarium-collections-f-odessa-i-i-mechnikov-national-university-msud


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексеев Е. Б. Ботаническая номенклатура / Е. Б. Алексеев, И. А. Губанов, В. Н. Тихомиров. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 168 с.

2. Скарби гербарію ОНУ (МSUD). Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна / уклад.: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса : Освіта України, 2017. – 776 с.

3. Biblioteca dell’ Orto botanico, Università di Padova, Italia – URL: https://archive.org/details/M-Gandoger-recto-PHAIDRA_o_1773

4. Gandoger Michaele. Decades plantarum novarum praesertim ad floram europae spectantes. Deuxième partie publiée dans le Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, 22: 416-459. URL: https://archive.org/details/mobot31753003743520

5. Gandoger Michaele. Flora Cretica. URL: https://archive.org/details/mobot31753000530409

6. Gandoger Michaele. Flore Lyonnaise et des departaments du sud-ext comprenant l'analyse des plantes spontanées et des plantes cultivées comme industrielles ou ornementales. Paris, Lyon, 1875. 322 s. URL: https://archive.org/details/florelyonnaiseet00gand

7. Gandoger Michaele. Monograpia. Rosarum Europaea et Orientis. URL: https://archive.org/details/monographiarosar04 gand/page/n5

8. Gandoger Michaele. Novus conspectus Florae Europae. SIVE ENUMERATIO SYSTEMATICA Plantarum omniutn in Europa hucusque sponte cognitarum. Paris, 1910. 542 s. URL: https://archive.org/details/novusconspectusf00gand/page/n5

9. IPNI. URL: https://www.ipni.org/a/3009-1; https://www.ipni.org/?q=author%20std%3AGand.

10. L'abbé J.-B. Charbonnel (1927) L'abbé Michel Gandoger, Bulletin de la Société Botanique de France, 74:1, 3-11, DOI: 10.1080/00378941.1927.10833641 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00378941.1927.10833641?needAccess=true

11. Publications with mention of Herbarium collections оf Odessa I.I Mechnikov National University (MSUD) URL: http://onu.edu.ua/en/structure/faculty/bio/herbarium-national-heritage/publications-with-mention-of-herbarium-collections-f-odessa-i-i-mechnikov-national-university-msud

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.