DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.2(45).185641

РЕЗУЛЬТАТИ ІХТІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ (2016-2018)

С. М. Снігірьов

Анотація


Наведено результати іхтіологічних досліджень прибережних вод о. Зміїний (Чорне море) 2016-2018 рр. Всього виявлено 73 види морських, солонуватоводних, прохідних і прісноводних риб з 18 рядів, 42 родин, 59 родів. Основу іхтіофауни цього району утворюють морські риби (72,6 % загальної кількості виявлених видів), більшість видів осілі (69,9 %), ведуть донний і придонний спосіб життя (78,1 %), майже в рівній кількості переважають пелагофіли і охороняючи (35,6 % і 32,9 % відповідно). Близько половини знайдених біля острова видів риб (36 з 73) мають охоронний статус. Мінімальні показники біорізноманіття уловів відзначені в листопаді-грудні. Максимуми зафіксовані протягом теплого періоду року (травень-жовтень). Відзначено, що улови з липня по грудень 2016 р відрізнялися меншою кількістю видів риб та домінуванням окремих масових видів, в зв'язку з чим показники біорізноманіття були незначно нижче періоду 2017-2018 рр. Можливість виявлення нових видів іхтіофауни в прибережних водах острова Зміїний із застосуванням легководолазної техніки і нових технологій безконтактного відеомоніторингу залишається досить високим.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vasyleva E. D. (2007) Ryby Chernoho moria. Opredelytel morskykh, solonovatovodnykh, evryhalynnykh i prokhodnykh vidov s tsvetnimy ylliustratsyiamy, sobrannymi S. V. Bohorodskim, M.: yzd-vo VNYRO, 238 p.

Romanenko V. D. (2006) Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod, NAN Ukrainy. In-t hidrobiolohii, K.: LOHOS, 408 p.

Smyntyna V. A., Medinets V. I., Zamorov V. V., Snihirov S. M. (2008) Ostriv Zmiinyi: ekosystema pryberezhnykh vod: monohrafiia, Odesa: Astroprynt, 228 p.

Priakhyn Yu. V., Shkytskyi V. A. (2008) Metody rybokhoziaistvennykh issledovanyi, Rostov-na-Donu: Yzd-vo YuNTs RAN, 256 p.

Svetovidov A. N. (1964) Ryby Chernoho moria, M.; L.: Nauka, 551 p.

Zaitseva Yu. P., Aleksandrova B. H., Minichevoi H. H. (2006) Severo-zapadnaia chast Chernoho moria: byolohyia y ekolohyia, Kyev: Nauk. dumka, 701 p.

Snihirev S. M. (2011) Donnaya ikhtyofauna pribrezhnykh vod o. Zmiinyi: avtoref. diss. kand. biol. nauk, K. Ynt. Hydrobyol. NANU, 20 p.

European Commission. Commission Decision of 30 October 2008, establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise (notified under document number C (2008) 6016) (2008/915/EC), Official Journal of the European Union, 2008. L332, pp. 20–44.

Froese R., Pauly D. FishBase. World Wide Web electronic publication, 2019. www.fishbase.org, version (08/2019)

Snigirov S., Goncharov S., Sylantyev S. (2012) The fish community in Zmiinyi Island waters: structure and determinants, Marine Biodiversity, 42 (2). pp. 225-239.

Snigirov S., Medinets V., Chichkin V., Sylantyev S. (2013) Rapa whelk controls demersal community structure off Zmiinyi Island, Black Sea, Aquatic Invasions, 8(3), pp. 289-297

Snigirov S., Medinets V., Abakumov A., Pitsyk V., Snigirov P., Soltys I., Konareva O. (2019) Ichthyofauna of Zmiinyi Island coastal waters in 2016-2017, International scientific conference, dedicated to 95th Anniversary of Academician of the NAS of Ukraine Yuvenaly Zaitsev «Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance»: Book of abstracts (June 13-14, 2019, Odessa, Ukraine). Odessa-Istanbul, р. 48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Васильева Е. Д. Рыбы черного моря. Определитель морских, солоноватоводных, эвригалинных и проходных видов с цветными иллюстрациями, собранными С.В. Богородским / Е. Д. Васильева. – М.: изд-во ВНИРО, 2007. – 238 с.
 2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Під ред. В.Д. Романенкo]. – НАН України. Ін-т гідробіології. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с.
 3. Острів Зміїний: екосистема прибережних вод: монографія / Сминтина В. А., Медінець В. І., Заморов В. В., Снігірьов С. М. та ін.; [відп. ред.: В. І. Медінець]. – Одеса: Астропринт, 2008. – XII. – 228 с.
 4. Пряхин Ю. В. Методы рыбохозяйственных исследований / Ю. В. Пряхин, В. А. Шкицкий. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 256 с.
 5. Световидов А. Н. Рыбы Черного моря / А. Н. Световидов. – М.; Л.: Наука, 1964. – 551 с.
 6. Северо-западная часть Чёрного моря: биология и экология / [Под ред. Ю. П. Зайцева, Б. Г. Александрова, Г. Г. Миничевой]. – Киев: Наук. думка, 2006. – 701 с.
 7. Снигирев С. М. Донная ихтиофауна прибрежных вод о. Змеиный / С. М. Снигирев.: автореф. дисс. канд. биол. наук. – К. Инт. Гидробиол. НАНУ, 2011. – 20 с.
 8. European Commission. Commission Decision of 30 October 2008, establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise (notified under document number C (2008) 6016) (2008/915/EC) // Official Journal of the European Unionю – 2008. – L332. – pp. 20–44.
 9. Froese R., Pauly D. FishBase. World Wide Web electronic publication, 2019. www.fishbase.org, version (08/2019)
 10. Snigirov S. The fish community in Zmiinyi Island waters: structure and determinants / S. Snigirov, O. Goncharov, S. Sylantyev // Marine Biodiversity. – 2012. – Vol. 42, № 2. – P. 225-239.
 11. Snigirov S. Rapa whelk controls demersal community structure off Zmiinyi Island, Black Sea / S. Snigirov, V. Medinets, V. Chichkin, S. Sylantyev // Aquatic Invasions. – 2013. – Vol. 8, Issue 3. – Р. 289-297.
 12. Snigirov S. Ichthyofauna of Zmiinyi Island coastal waters in 2016-2017 / S. Snigirov, V. Medinets, A. Abakumov, V. Pitsyk, P. Snigirov, I. Soltys, O. Konareva // International scientific conference, dedicated to 95th Anniversary of Academician of the NAS of Ukraine Yuvenaly Zaitsev «Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance»: Book of abstracts (June 13-14, 2019, Odessa, Ukraine). Odessa-Istanbul, 2019 – Р. 48.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.