DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.1(46).205848

ВПЛИВ ПОСУХИ НА ПШЕНИЦЮ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОСТУ

М. В. Сидоренко, С. В. Чеботар

Анотація


Кліматичні умови України та Одеської області зокрема поступово змінюються: середні температури зростають, розподіл опадів стає нерівномірним, частішають випадки екстремальних погодних умов, таких як посухи, зливи, значні коливання температури. Це призводить до необхідності проведення детальних досліджень впливу кліматичних факторів на економічно важливі рослини та механізмів формування ними посухостійкості. Така інформація сприятиме процесу створення універсальних сортів та покращенню систем агротехнічних заходів.  Метою даної роботи була систематизація інформації про вплив дефіциту вологи на біохімічні процеси, ріст, розвиток та продуктивність пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), залежно від фази розвитку, під час якої трапляється посуха у Південному степу України, зокрема в Одеському регіоні. Для цього було проаналізовано сучасні публікації на тему впливу посухи на пшеницю під час різних фенологічних фаз, а також простежено агрометеорологічні умови за останні двадцять років у Одеському регіоні, відзначено  сучасні сорти пшениці, пристосовані до  умов вирощування у посушливому південному регіоні України. Відмічено, що посуха впродовж вегетативної стадії чинить негативний вплив на накопичення біомаси та формування продуктивних пагонів, а під час цвітіння та дозрівання зерна зменшує врожай та погіршує його якість. На стадії проростання посуха спричиняє нерівномірну появу сходів, погіршує мінеральне живлення, пригнічує ріст надземних частин. На стадії кущіння формується менше продуктивних пагонів, знижується інтенсивність фотосинтезу, фенологічні фази зсуваються у бік прискорення. Посуха під час колосіння призводить до зменшення кількості зерен у колоссі. Під час цвітіння нестача вологи негативно впливає на фертильність та життєздатність гамет, а під час дозрівання зерна, пригнічує поділ клітин ендосперму та погіршує якість зерна. В цілому, не всі аспекти впливу посухи на біохімічні та фізіологічні процеси розвитку  пшениці м’якої озимої  відомі, тому необхідні подальші дослідження.

Ключові слова: Triticum aestivum L.; фенологія; водний дефіцит; клімат; сорти.

Key words: Triticum aestivum L.; phenology; water stress; climate; cultivars.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abid M., Ali S., Qi L. K., Zahoor R., Tian Z., Jiang D., Snider J. L., Dai T., (2018), «Physiological and biochemical changes during drought and recovery periods at tillering and jointing stages in wheat (Triticum aestivum L.)», Scientific Reports, Vol. 8, №. 1, P. 1-15.

Acevedo E., Silva P., Silva H., (2011), «Wheat growth and physiology», Bread Wheat, Improvement and Production, http://www.fao.org/3/y4011e06.htm

Balla K., Rakszegi M., Li Z., Békés F., Bencze S., Veisz O., (2011), «Quality of winter wheat in relation to heat and drought shock after anthesis», Czech Journal of Food Sciences, Vol. 29, №. 2, P. 117-128.

Barnabás B., Jäger K., Fehér A., (2008), «The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals», Plant, Cell and Environment, pre-print

Blum A., (2017), «Osmotic adjustment is a prime drought stress adaptive engine in support of plant production», Plant, Cell and Environment, Vol. 40, №1, P. 4-10.

Demirevska K., Simonova-Stoilova L., Vassileva Vol., Vaseva I., Grigorova B., Feller U., (2008), «Drought-induced leaf protein alterations in sensitive and tolerant wheat varieties», General and Applied Plant Physiology, Vol. 34, №1-2, P. 79-102.

Duan H., Zhu Y., Li J., Ding W., Wang H., Jiang L., Zhou Y., (2017), «Effects of drought stress on growth and development of wheat seedlings», International Journal of Agriculture and Biology, Vol. 19, №. 5, P. 1119-1124.

Forrest K. L., Bhave M., (2007), «The TIP and PIP aquaporins in wheat form a large and diverse family with unique gene structures and functionally important features», Functional and Integrative Genomics, №8 (2), P. 115-133.

Ghobadi M. E., Ghobadi M., Zebarjadi A., (2011), «The response of winter wheat to flooding», World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 78, P. 440-442.

Hu Y., Burucs Z., SchmidhalterU., (2006), «Short-term effect of drought and salinity on growth and mineral elements in wheat seedlings», Journal of Plant Nutrition, Vol. 29, №. 12, P. 2227-2243.

Ilyas M., Rasheed A., Mahmood T., (2016), «Functional characterization of germin and germin-like protein genes in various plant species using transgenic approaches», Biotechnology Letters, Vol. 38, №9, P. 1405-1421.

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri andL.A. Meyer (eds.)]. IPCC,Geneva,Switzerland, 151 pp.

Keskin B. C., Sarikaya A. T., Yüksel B., Memon A. R., (2010), «Abscisic acid regulated gene expression in bread wheat (Triticum aestivum L.)», Australian Journal of Crop Science, Vol. 4, №8, P. 617-625.

Kicheva M. I., Tsonev T. D., Popova I. P., (1994), «Stomatal and nonstomatal limitations to photosynthesis in two wheat cultivars subjected to water stress», Photosynthetica, Vol. 30, P. 107-116.

Li C., Zhang W., Yuan M., Jiang L., Sun B., Zhang D., Shao Y., Liu A., Liu X., Ma J., (2019), «Transcriptome analysis of osmotic-responsive genes in ABA-dependent and –independent pathways in wheat (Triticum aestivum L.) roots», PeerJ, Vol. 7, doi: 10.7717/peerj.6519

Lioubimtseva E., Henebry G. M., (2012), «Grain production trends in Russia, Ukraineand Kazakhstan: New opportunities in an increasingly unstable world? », Frontiers of Earth Science, Vol. 6, №. 2, P. 157-166.

Lipiec J., Doussan C., Nosalewicz A., Kondracka K., (2013), «Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review», International Agrophysics, Vol. 27, №. 4, P. 463-477.

Müller D., Jungandreas A., Koch F., Schierhorn F., (2016), «Impact of Climate Change on Wheat Production inUkraine», Kyiv: Institute for Economic Research and Policy Consulting, 41 pp.

Németh C., Sellyei B., Veisz O., Bedő Z., (2005), «Phenological and yield responses of wheat to changes in soil moisture in various developmental stages», Cereal Research Communications, Vol. 33, №. 1, P. 283-286.

Nicolas M. E., Gleadow R. M., Dalling M. J., (1985), «Effect of post-anthesis drought on cell division and starch accumulation in developing wheat grains», Annals of Botany, Vol. 55, №. 3, P. 433-444.

Onyemaobi I., Liu H., Siddique K. H. M., Yan G., (2017), «Both male and female malfunction contributes to yield reduction under water stress during meiosis in bread wheat», Frontiers in Plant Science, Vol. 7, https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02071

Pradhan G. P., Prasad P. Vol. Vol., Fritz A. K., Kirkham M. B., Gill B. S., (2012), «Effects of drought and high temperature stress on synthetic hexaploid wheat», Functional Plant Biology, Vol. 39, №. 3, P. 190-198.

Saeidi M., Abdoli M., (2015), «Effect of drought stress during grain filling on yield and its components, gas exchange variables, and some physiological traits of wheat cultivars», Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 17, P. 885-898.

Saradadevi R., Palta J. A., Siddique K. H. M., (2017), «ABA-mediated stomatal response in regulating water use during the development of terminal drought in wheat», Frontiers in Plant Science, Vol. 8, https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01251

Sarto M. Vol. M., Sarto J. R. W., Rampim L., Rosset J. S., Bassegio D., da Costa P. F., Inagaki A. M., (2017), «Wheat phenology and yield under drought: a review», Australian Journal of Crop Science, Vol. 11, №. 8, P. 941-946.

Selote D. S., Khanna-Chopra R., (2010), «Antioxidant response of wheat roots to drought acclimation», Protoplasma, Vol. 245, P. 153-163.

Selote D. S., Khanna-Chopra R., (2006), «Drought acclimation confers oxidative stress tolerance by inducing co-ordinated antioxidant defense at cellular and subcellular level in leaves of wheat seedlings», Physiologia Plantarum, №127, P. 494-506.

Siddique M. R. B., Hamid A., Islam M. S., (1999), «Drought stress effects on photosynthetic rate and leaf gas exchange of wheat», Botanical Bulletin of Academia Sinica, Vol. 40, P. 141-145.

Singh S., Singh G., Singh P., Singh N., (2008), «Effect of water stress at different stages of grain development on the characteristics of starch and protein of different wheat varieties», Food Chemistry, Vol. 108, №. 1, P. 130-139.

Soltani A., Gholipoor M., Zeinali E., (2006), «Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity», Environmental and Experimental Botany, Vol. 55, №. 1-2, P. 195-200.

Wang J. Y., Xiong Y. C., Li F. M., Siddique K. H. M., Turner N. C., (2017), «Effects of drought stress on morphophysiological traits, biochemical characteristics, yield, and yield components in different ploidy wheat: A meta-analysis», Advances in Agronomy, Academic Press, Vol. 143, P. 139-173.

Zhang J., Jia W., Yang J., Ismail A. M., (2006), «Role of ABA in integrating plant responses to drought and salt stresses», Field Crops Research, Vol. 97, P. 111-119.

Zhang J., Zhang S., Cheng M., Jiang H., Zhang X., Peng C., Lu X., Zhang M., Jin J., (2018), «Effect of Drought on Agronomic Traits of Rice and Wheat: A Meta-Analysis», International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, №. 5, https://doi.org/10.3390/ijerph15050839

Adamenko Т. І., (2014) «Agroclimatic zoning ofUkraineterritory taking into account climate change» [«Ahroklimatychne zonuvannia terytorii Ukrainy z vrakhuvanniam zminy klimatu»], Kyiv, 16 p.

Arifov M. B., Arifova T. M., Lyfenko S. P., (2004), «Reaction of the modern cultivars and perspective lines of common winter wheat on different sewage terms» [Reaktsiia suchasnykh sortiv ta perspektyvnykh linii ozymoi miakoi pshenytsi na rizni stroky sivby], Collection of Scientific Papers of PBGI-NCSC [Zbirnyk naukovykh prats SHI–NTsNS], Vol. 6 (46), P. 45-54.

Balabukh V. O., Odnolietok L. P., Kryvoshein O. O., (2017) «The impact of climate change on the productivity of winter wheat in Ukraineduring periods of vegetation cycle» [Vplyv zminy klimatu na produktyvnist ozymoi pshenytsi v Ukraini u periody vehetatsiinoho tsyklu], Hydrology, hydrochemistry and hydroecology [Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia], № 3, P. 72-85.

Blyshchyk D. V., (2015), «Agrometeorological conditions of growth and development of winter wheat during autumn-winter period in the Southern Ukraine» [Ahrometeorolohichni umovy rostu ta rozvytku ozymoi pshenytsi v osinno-zymovyi period na pivdni Ukrainy], thesis of cand. geogr. sc.: 11.00.09 – meteorology, climatology, agrometeorology, Odesa, 237 p.

Blyshchyk D. V., Polovyi A. M., Feoktistov P. O., (2014), «Formation of freezing tolerance by winter wheat plants under the influence of the climate change in the Southern Ukraine» [Formuvannia morozostiikosti roslynamy ozymoi pshenytsi pid vplyvom zminy klimatu na pivdni Ukrainy], Culture of the Black Sea People [Kultura narodov Prychernomoria], №274 (60), P. 211-215.

Kovalenko O. A., Korkhova M. M., (2011), «The estimation of drought tolerance and selection of the cultivars of winter wheat (Triticum aestivum L.), which are suitable for spreading in Mykolaiv region» [Otsinka posukhostiikosti ta dobir sortiv pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) prydatnykh do poshyrennia v umovakh Mykolaivskoi oblasti], Collection of Scientific Papers of VNAU [Zbirnyk naukovykh prats VNAU], № 9 (49), P. 62-73.

Lytvynenko M. A., (2016), «Creation of the cultivars of soft winter wheat (Triticum aestivum L.), which are adapted to the climate change in the Southern Ukraine» [Stvorennia sortiv pshenytsi miakoi ozymoi (Triticum aestivum L.), adaptovanykh do zmin klimatu na pivdni Ukrainy], Collection of Scientific Papers of PBGI-NCSC [Zbirnyk naukovykh prats SHI–NTsNS], Vol. 27 (67), P. 36-52.

Lytvynenko M. A., (2004), «Duration of the vegetation period in connection with productivity and drought tolerance of cultivars and lines of winter wheat in the Southern Ukraine» [Tryvalist vehetatsiinoho periodu v zviazku z urozhainistiu y posukhostiikistiu sortiv ta linii ozymoi pshenytsi na pivdni Ukrainy], Collection of Scientific Papers of PBGI-NCSC [Zbirnyk naukovykh prats SHI–NTsNS], Vol. 5 (45), P. 91-104.

Musich V. N., Pylniev V. V., Nefodov O. V., Rabinovych S. V., (1996), «Photoperiodic sensitivity and adaptability of different cultivars of winter wheat in the Southern Ukraine» [Fotoperiodychna chutlyvist ta adaptyvnist riznykh sortiv ozymoi pshenytsi na pivdni Ukrainy], Realisation of potential opportunities of cultivars and hybrids of Plant Breeding and Genetics Institute in Ukraine [Realizatsiia potentsiinykh mozhlyvostei sortiv ta hibrydiv Selektsiino-henetychnoho instytutu v umovakh Ukrainy], P. 76-83.

Narhan T. P., (2003), «The dependence of economically beneficial features of soft winter wheat from the duration of the vegetation period» [Zalezhnist hospodarsko korysnykh oznak ozymoi miakoi pshenytsi vid tryvalosti vehetatsiinoho periodu], Collection of Scientific Papers of PBGI-NCSC [Zbirnyk naukovykh prats SHI–NTsNS], Vol. 4 (44), P. 56-62.

Pysarenko V. M., Pysarenko P. V., Pysarenko V. V., Horb O. O., Chaika T. O., (2019), «Droughts in the context of the climate change of Ukraine» [Posukhy v konteksti zmin klimatu Ukrainy], Bulletin of Poltava State Agrarian Academy [Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii], №. 1, P. 134-146.

Prokopik N. I., Chuhunkova T. V., Khomenko S. O., (2019), «Estimation of drought tolerance of the soft winter wheat cultivars of different ecogeographical origin under osmotic stress» [Otsinka posukhostiikosti sortiv pshenytsi miakoi ozymoi riznoho ekoloho-heohrafichnoho pokhodzhennia za umov osmotychnoho stresu], Scientific Reports of NUBP of Ukraine [Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy], №. 3 (79), http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.004

Romanenko O. L., Konova S. R., Baloshenko S. V., Datsko L. V., (2016), «Moisture supply of the winter wheat sowings under global warming in the Southern Steppe of Ukraine» [Volohozabezpechenist posiviv ozymoi pshenytsi v umovakh hlobalnoho poteplinnia na pivdni Stepu Ukrainy], Melioration and water industry [Melioratsiia i vodne hospodarstvo], Vol. 102, P. 54-58.

Savranchuk V. V., Mostipan M. I., Liman P. B., (2004), «Formation of productivity and sowing features of winter wheat seeds depending on the sowing terms in the Northern Steppe of Ukraine» [Formuvannia vrozhainosti ta posivnykh yakostei nasinnia u ozymoi pshenytsi zalezhno vid strokiv sivby v umovakh pivnichnoho stepu Ukrainy], Collection of Scientific Papers of PBGI-NCSC [Zbirnyk naukovykh prats SHI–NTsNS], Vol. 6 (46), P. 55-62.

Ulich L. I., Bochkarova L. P., Lysikova V. M., Semenikhin O. V., (2008), «Drought tolerance of the cultivars of winter wheat (Triticum aestivum L.), which are suitable for the distribution in Ukraine» [Posukhostiikist sortiv pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.), prydatnykh do poshyrennia v Ukraini], Cultivar studies and protection of rights on plant cultivars [Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn], №. 1, P. 106-113.

Khomenko L. O., Sandetska N. V., (2018), «The sources of complex tolerance of winter wheat (Triticum aestivum L.), in the selection on adaptability» [Dzherela kompleksnoi stiikosti pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) u selektsii na adaptyvnist], Plant Varieties Studying and Protection, Vol. 14, № 3, P. 270-276.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Abid M. Physiological and biochemical changes during drought and recovery periods at tillering and jointing stages in wheat (Triticum aestivum L.) / M. Abid, S. Ali, L. K. Qi, R. Zahoor, Z. Tian, D. Jiang, J. L. Snider, T. Dai  // Scientific Reports. – 2018. – V. 8, №. 1. – P. 1-15.
 2. Acevedo E. Wheat growth and physiology / E. Acevedo, P. Silva, H. Silva // Bread Wheat, Improvement and Production. – 2002. – [Електронний ресурс]: http://www.fao.org/3/y4011e06.htm
 3. Balla K. Quality of winter wheat in relation to heat and drought shock after anthesis / K. Balla, M. Rakszegi, Z. Li, F. Békés, S. Bencze, O. Veisz // Czech Journal of Food Sciences. – 2011. – V. 29, №. 2. – P. 117-128.
 4. Barnabás B. The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals / B. Barnabás, K. Jäger, A. Fehér // Plant, Cell and Environment. – 2008. – [pre-print]
 5. Blum A. Osmotic adjustment is a prime drought stress adaptive engine in support of plant production / A. Blum // Plant, Cell and Environment. – 2017. – V. 40, №1. – P. 4-10.
 6. Demirevska K. Drought-induced leaf protein alterations in sensitive and tolerant wheat varieties / K. Demirevska, L. Simonova-Stoilova, V. Vassileva, I. Vaseva, B. Grigorova, U. Feller  // General and Applied Plant Physiology. – 2008. – V. 34, №1-2. – P. 79-102.
 7. Duan H. Effects of drought stress on growth and development of wheat seedlings / H. Duan, Y. Zhu, J. Li, W. Ding, H. Wang, L. Jiang, Y. Zhou // International Journal of Agriculture and Biology. – 2017. – V. 19, №. 5. – P. 1119-1124.
 8. Forrest K. L. The TIP and PIP aquaporins in wheat form a large and diverse family with unique gene structures and functionally important features / K. L. Forrest, M. Bhave // Functional and Integrative Genomics. – 2007. – №8 (2). – P. 115-133.
 9. Ghobadi M. E. The response of winter wheat to flooding / M. E. Ghobadi, M. Ghobadi, A. Zebarjadi // World Academy of Science, Engineering and Technology. – 2011. – V. 78. – P. 440-442.
 10. Hu Y. Short-term effect of drought and salinity on growth and mineral elements in wheat seedlings / Y. Hu, Z. Burucs, U. Schmidhalter // Journal of Plant Nutrition. – 2006. – V. 29, №. 12. – P. 2227-2243.
 11. Ilyas M. Functional characterization of germin and germin-like protein genes in various plant species using transgenic approaches / M. Ilyas, A. Rasheed, T. Mahmood // Biotechnology Letters. – 2016. – V. 38, №9. – P. 1405-1421.
 12. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri andL.A. Meyer (eds.)]. IPCC,Geneva,Switzerland, 151 pp.
 13. Keskin B. C. Abscisic acid regulated gene expression in bread wheat (Triticum aestivum L.) / B. C. Keskin, A. T. Sarikaya, B. Yüksel, A. R. Memon  // Australian Journal of Crop Science. – 2010. – V. 4, №8. – P. 617-625.
 14. Kicheva M. I. Stomatal and nonstomatal limitations to photosynthesis in two wheat cultivars subjected to water stress / M. I. Kicheva, T. D. Tsonev, I. P. Popova // Photosynthetica. – 1994. – V. 30. – P. 107-116.
 15. Li C. Transcriptome analysis of osmotic-responsive genes in ABA-dependent and –independent pathways in wheat (Triticum aestivum L.) roots / C. Li, W. Zhang, M. Yuan, L. Jiang, B. Sun, D. Zhang, Y. Shao, A. Liu, X. Liu, J. Ma // PeerJ. – 2019. – V. 7. doi: 10.7717/peerj.6519
 16. Lioubimtseva E. Grain production trends inRussia,UkraineandKazakhstan: New opportunities in an increasingly unstable world? / E. Lioubimtseva, G. M. Henebry // Frontiers of Earth Science. – 2012. – V. 6, №. 2. – P. 157-166.
 17. Lipiec J. Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review / J. Lipiec, C. Doussan, A. Nosalewicz, K. Kondracka // International Agrophysics. – 2013. – V. 27,  №. 4. – P. 463-477.
 18. Müller D. Impact of Climate Change on Wheat Production inUkraine/ D. Müller, A. Jungandreas, F. Koch, F. Schierhorn // Kyiv: Institute for Economic Research and Policy Consulting. – 2016. – 41 pp.
 19. Németh C. Phenological and yield responses of wheat to changes in soil moisture in various developmental stages / C. Németh, B. Sellyei, O. Veisz, Z. Bedő // Cereal Research Communications. – 2005. – V. 33, №. 1. – P. 283-286.
 20. Nicolas M. E. Effect of post-anthesis drought on cell division and starch accumulation in developing wheat grains / M. E. Nicolas, R. M. Gleadow, M. J. Dalling // Annals of Botany. – 1985. – V. 55, №. 3. – P. 433-444.
 21. Onyemaobi I. Both male and female malfunction contributes to yield reduction under water stress during meiosis in bread wheat / I. Onyemaobi, H. Liu, K. H. M. Siddique, G. Yan // Frontiers in Plant Science. – 2017. – V. 7.  https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02071
 22. Pradhan G. P. Effects of drought and high temperature stress on synthetic hexaploid wheat / G. P. Pradhan, P. V. V. Prasad, A. K. Fritz, M. B. Kirkham, B. S. Gill // Functional Plant Biology. – 2012. – V. 39, №. 3. – P. 190-198.
 23. Saeidi M. Effect of drought stress during grain filling on yield and its components, gas exchange variables, and some physiological traits of wheat cultivars / M. Saeidi, M. Abdoli // Journal of Agricultural Science and Technology. – 2015. – V. 17. – P. 885-898.
 24. Saradadevi R. ABA-mediated stomatal response in regulating water use during the development of terminal drought in wheat / R. Saradadevi, J. A. Palta, K. H. M. Siddique // Frontiers in Plant Science. – 2017. – V. 8. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01251
 25. Sarto M. V. M. Wheat phenology and yield under drought: a review / M. V. M. Sarto, J. R. W. Sarto, L. Rampim, J. S. Rosset, D. Bassegio, P. F. da Costa, A. M. Inagaki // Australian Journal of Crop Science. – 2017. – V. 11, №. 8. – P. 941-946.
 26. Selote D. S. Antioxidant response of wheat roots to drought acclimation / D. S. Selote, R. Khanna-Chopra // Protoplasma. – 2010. – V. 245. – P. 153-163.
 27. Selote D. S. Drought acclimation confers oxidative stress tolerance by inducing co-ordinated antioxidant defense at cellular and subcellular level in leaves of wheat seedlings / D. S. Selote, R. Khanna-Chopra // Physiologia Plantarum. – 2006. – №127. – P. 494-506.
 28. Siddique M. R. B. Drought stress effects on photosynthetic rate and leaf gas exchange of wheat / M. R. B. Siddique, A. Hamid, M. S. Islam // Botanical Bulletin of Academia Sinica. – 1999. – V. 40. – P. 141-145.
 29. Singh S. Effect of water stress at different stages of grain development on the characteristics of starch and protein of different wheat varieties / S. Singh, G. Singh, P. Singh, N. Singh // Food Chemistry. – 2008. – V. 108, №. 1. – P. 130-139.
 30. Soltani A. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity / A. Soltani, M. Gholipoor, E. Zeinali // Environmental and Experimental Botany. – 2006. – V. 55, №. 1-2. – P. 195-200.
 31. Wang J. Y. Effects of drought stress on morphophysiological traits, biochemical characteristics, yield, and yield components in different ploidy wheat: A meta-analysis / J. Y. Wang, Y. C. Xiong, F. M. Li, K. H. M. Siddique, N. C. Turner // Advances in Agronomy. – Academic Press, 2017. – V. 143. – P. 139-173.
 32. Zhang J. Role of ABA in integrating plant responses to drought and salt stresses / J. Zhang, W. Jia, J. Yang, A. M. Ismail // Field Crops Research. – 2006. – V. 97. – P. 111-119.
 33. Zhang J. Effect of Drought on Agronomic Traits of Rice and Wheat: A Meta-Analysis / J. Zhang, S. Zhang, M. Cheng, H. Jiang, X. Zhang, C. Peng, X. Lu, M. Zhang, J. Jin // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2018. – V. 15, №. 5. https://doi.org/10.3390/ijerph15050839
 34. Адаменко Т. І. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату / Т. І. Адаменко. Київ, 2014. 16 с.
 35. Аріфов М. Б. Реакція сучасних сортів та перспективних ліній озимої м’якої пшениці на різні строки сівби / М. Б. Аріфов, Т. М. Аріфова, С. П. Лифенко // Збірник наукових праць СГІ–НЦНС. – 2004. – Вип. 6 (46). – С. 45-54.
 36. Балабух В. О. Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу / В. О. Балабух, Л. П. Однолєток, О. О. Кривошеїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2017. – №. 3. – С. 72-85.
 37. Блищик Д. В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої пшениці в осінньо-зимовий період на півдні України: дис. канд. геогр. наук: 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Одеса, 2015. 237 с.
 38. Блищик Д. В. Формування морозостійкості рослинами озимої пшениці під впливом зміни клімату на півдні України / Д. В. Блищик, А. М. Польовий, П. О. Феоктістов // Культура народов Причерноморья. – 2014. – №274 (60). – С. 211-215.
 39. Коваленко О. А. Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) придатних до поширення в умовах Миколаївської області / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011. - № 9 (49). – Ст. 62-73.
 40. Литвиненко М. А. Створення сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), адаптованих до змін клімату на півдні України / М. А. Литвиненко // Збірник наукових праць СГІ. – 2016. – Вип. 27 (67). – С. 36-52.
 41. Литвиненко М. А. Тривалість вегетаційного періоду в зв’язку з урожайністю й посухостійкістю сортів та ліній озимої пшениці на півдні України / М. А. Литвиненко // Збірник наукових праць СГІ. – 2004. – Вип. 5 (45). – С. 91-104.
 42. Мусіч В. Н. Фотоперіодична чутливість та адаптивність різних сортів озимої пшениці на півдні України / В. Н. Мусіч, В. В. Пильнєв, О. В. Нефьодов, С. В. Рабінович // Реалізація потенційних можливостей сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту в умовах України. – 1996. – С. 76-83.
 43. Нарган Т. П. Залежність господарсько корисних ознак озимої м’якої пшениці від тривалості вегетаційного періоду / Т. П. Нарган // Збірник наукових праць СГІ. – 2003. – Вип. 4 (44). – С. 56-62.
 44. Писаренко В. М. Посухи в контексті змін клімату України / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко, О. О. Горб, Т. О. Чайка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2019. – №. 1. – С. 134-146.
 45. Прокопік Н. І. Оцінка посухостійкості сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження за умов осмотичного стресу / Н. І. Прокопік, Т. В. Чугункова, С. О.  Хоменко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2019. – №. 3 (79). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.004
 46. Романенко О. Л. Вологозабезпеченість посівів озимої пшениці в умовах глобального потепління на півдні Степу України / О. Л. Романенко, С. Р. Конова, С. В. Бальошенко, Л. В. Дацько // Меліорація і водне господарство. – 2016. – Вип. 102. – С. 54-58.
 47. Савранчук В. В. Формування врожайності та посівних якостей насіння у озимої пшениці залежно від строків сівби в умовах північного степу України / В. В. Савранчук, М. І. Мостіпан, П. Б. Ліман // Збірник наукових праць СГІ. – 2004. – Вип. 6 (46). – С. 55-62.
 48. Уліч Л. І. Посухостійкість сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), придатних до поширення в Україні / Л. I. Уліч, Л. П. Бочкарьова, В. М. Лисікова, О. В. Семеніхін // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2008. – №. 1. – С. 106-113.
 49. Хоменко Л. О. Джерела комплексної стійкості пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у селекції на адаптивність / Л. О. Хоменко, Н. В. Сандецька // Plant Varieties Studying and Protection. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 270-276.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.