Том 25, № 1(46) (2020)

Зміст

Біохімія

ПОРІВНЯННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЦИСПЛАТИНУ ТА КЛАСТЕРНОЇ СПОЛУКИ РЕНІЮ (III) PDF (English)
К. В. Зеленюк, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко, Н. І. Штеменко 9-19

Ботаніка та фізіологія рослин

СОЗОФІТИ У ПОСТМАЙНІНГОВИХ ЛАНДШАФТАХ КРИВБАСУ PDF
А. О. Павленко, О. О. Красова, І. І. Коршиков, М. О. Баранець 23-41
БАЗИДІАЛЬНІ ГРИБИ-КСИЛОТРОФИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ОДЕСИ PDF
Ф. П. Ткаченко, Т. І. Опалько 42-51

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ НА DROSOPHILA MELANOGASTER MEIGH PDF
Т. Г. Алєксєєва, А. В. Шерен Шерен, С. В. Білоконь 55-66
ВПЛИВ ПОСУХИ НА ПШЕНИЦЮ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОСТУ PDF (English)
М. В. Сидоренко, С. В. Чеботар 67-87
ОЦІНКА РЕГЕНЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДНОГО МАТЕРІАЛУ РИСУ ПОСІВНОГО (ORYZA SATIVA L.) PDF
О. Л. Шестопал, І. С. Замбріборщ, Д. В. Шпак, Т. Г. Алєксєєва, О. А. Афіногенов 88-96

Зоологія

ВПЛИВ ЦЕМЕНТНОГО ПИЛУ НА УГРУПОВАННЯ МУРАХ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) PDF
Т. В. Микитин, В. П. Стефурак 99-108

Фізіологія людини та тварин

ЕФЕКТИ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ТВАРИН МІАСТОГЕННИМИ СИРОВАТКАМИ КРОВІ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ PDF
О. М. Клімова, А. І. Божков, С. В. Сушков, О. В. Лавінська, К. О. Биченко, А. М. Агаркова, В. І. Ворфоломєєва, Н. І. Кургузова 111-122
ОБМІН РІЗНИХ ФОРМ КАЛЬЦІЮ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ З ПРЕДНІЗОЛОНОВИМ ОСТЕОПОРОЗОМ PDF
О. А. Макаренко, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле 123-131
ВПЛИВ ДОЗОВАНОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ГЕПАТОЦИТІВ НОРМОТЕНЗИВНИХ І ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ PDF
Р. В. Янко, О. Г. Чака, І. Г. Літовка 132-141

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

ЗБОРИ ДОСЛІДНИКІВ УГОРСЬКОЇ ФЛОРИ ХІХ СТ. У ГЕРБАРІЇ Е.Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD) PDF (English)
Т. В. Васильева, С. Г. Koвaленкo, O. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов 145-155