DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.1(46).205853

ЗБОРИ ДОСЛІДНИКІВ УГОРСЬКОЇ ФЛОРИ ХІХ СТ. У ГЕРБАРІЇ Е.Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD)

Т. В. Васильева, С. Г. Koвaленкo, O. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов

Анотація


Гербарна колекція кафедри ботаніки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) представлена низкою іменних колекцій визначних вчених-ботаніків ХІХ-ХХ століття. Окреме місце серед них має гербарій Е. Е. Ліндеманна (1825-1901), у матеріалах якого, окрім рослин власноруч зібраних та визначених колектором, зберігаються гербарні збори більш ніж 800 вчених-ботаніків, що були отримані внаслідок гербарного обміну. Метою нашої роботи було виділити з гербарію Е. Ліндеманна та проаналізувати збори угорських дослідників, охарактеризувати їх роль у вивченні регіональної флори та окремих таксонів, підкреслити основні події в біографії вчених.

Назви рослин та їх систематику подано за термінологією того часу. Прив’язка до географічних пунктів здійснювалася відповідно до тексту етикеток. В дослідженні використовувалися основні загальновідомі методи аналізу гербарних колекцій та літературних джерел.

Значна частка гербарних зразків з колекції Е. Ліндеманна, зібраних у різних куточках Угорщини (а також інших регіонів Європи та Азії), належить дослідникам з Австро-Угорської імперії ХІХ ст.: А. Таушеру, В. Борбасу та В. Янці. В статті коротко охарактеризовано їх життєвий шлях і вказано види, зібрані і визначені ними. Окрім цих дослідників зустрічаються гербарні збори Л. Вагнера з Мармарошу (L. Vagner), Й. Ф. Фрейна з Тарту та Угорщини (J. F. Freyn), Кардинала доктора Й. Гайнсельда з Трансільванії (Cardinal Dr. J. Haynseld), О. Шнеллера (A. Schneller), Л. Ріхтера (L. Richter), Яноса Кунстра (Janos Kunstr) та П. П. Вержбицького (P. P. Wierzbicki), окрім цього є неідентифіковані нами колектори: Vralolyi та Simkovich.

З колекції Е. Ліндеманна нами було виділено та проаналізовано понад 200 видів рослин, зібраних угорськими вченими, що може бути використано при виявленні змін у флорі Європи, вивченні впливу клімату, динаміки генетичного розмаїття популяцій, тощо. Також перспективним напрямком гербарних досліджень є виявлення та дослідження аутотипів з метою встановлення наукового пріоритету в описі виду та обсягу авторського розуміння таксонів.

Ключові слова: гербарій, MSUD, колекції, угорські дослідники, А. Таушер, В. Борбас, В. Янка


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Herbarna kolektsia E. E. Lindemanna (2017) Ukladachi: S. G. Kovalenko, O. Yu. Bondarenko, T. V. Vasylyeva, V. V. Nemertsalov. Odesa: Osvita Ukrainy. Р. 76.

Kovalenko S. G., Vasylyeva T. V., Bondarenko O. Yu., Nemertsalov V. V. Collection of outstanding botanists in the herbarium collection of EE Lindemann (MSUD). [Zbory vydatnych botanikiv u herbarniy kolektsii E.E. Lindemanna (MSUD)] (2015). Visnyk ONU, Biologia, pp.205-215.

Kovalenko S. G., Vasylyeva T. V., Bondarenko O. Yu., Nemertsalov V. V. (2015) Collection of Ludwig Wagner and other Hungarian naturalists of the XIX century in the herbarium of Odessa National University named after II Mechnikov (MSUD) [Zbory Ludviga Vagnera ta inshych ugorskich naturalistiv XIX storichchia u herbarii Odeskogo natsionalnogo universitetu imeni I. I. Mechnikova (MSUD)]. Mignarodna naukova konferentsia “Vnesok naturalistiv-amatoriv u vyvchennia bioilogichnogo riznomanittia”, prusviachena 200-richchu vid dnia narodgennia Ludviga Vagnera (m. Beregovo, 14-16 travnia, 2015 roku). pp. 374-379.

Tauscher Gyula Ágoston (1833-1882), Mediziner und Botaniker Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, 64. Lieferung (ISBN 978-3-7001-7482-0), 2013

Janka von Bulcs, Viktor (1837-1890), Botaniker. URL.: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_J/Janka-Bulcs_Viktor_1837_1890.xml.

Plants of the world online. URL: http://powo.science.kew.org/taxon/533311-1.

Tauscher Gyula Ágoston. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tauscher_Gyula_%C3%81goston/ 8. Borbás Vince URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Borb%C3%A1s_Vince.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна // Укладачі: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов. - Одеса, Освіта України, 2017. 776 с.
  2. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. 2015. С. 205-215
  3. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори Людвига Вагнера та інших угорських натуралістів XIX століття у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція  «Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття», присвячена 200-річчю від дня народження  Людвіга Вагнера (м. Берегово, 14-16 травня, 2015 року). С. 374-379.
  4. Tauscher Gyula Ágoston (1833-1882), Mediziner und Botaniker Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, 64. Lieferung (ISBN 978-3-7001-7482-0), 2013
  5. Janka von Bulcs, Viktor (1837-1890), Botaniker. URL: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_J/Janka-Bulcs_Viktor_1837_1890.xml
  6. Plants of the world online. URL:  http://powo.science.kew.org/taxon/533311-1
  7. Tauscher Gyula Ágoston. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tauscher_Gyula_%C3%81goston
  8. Borbás Vince URL:   https://hu.wikipedia.org/wiki/Borb%C3%A1s_Vince
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.