ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 15–17 РОКІВ

Автор(и)

  • Д. О. Калиниченко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, кафедра здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, Ukraine
  • А. Ю. Щапова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, кафедра здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218062

Анотація

Актуальність проблеми. Відмінності між антропометричними показниками фізичного розвитку у дітей різних регіонів можуть бути пов’язані із факторами довкілля, умовами життєдіяльності, станом здоров’я. Використання інформативних оцінок фізичного розвитку дітей і підлітків залишається у колі дискусійних питань.

Мета. Розробити узагальнену оцінку фізичного стану дітей 15–17 років та обґрунтувати доцільність її використання для потреб профілактичної медицини.

Методи дослідження. Дослідження виконано згідно плану НДР кафедри медико-біологічних основ фізичної культури та міжвідомчої наукової лабораторії гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології. У обстеженні брали участь 716 дітей 15–17 років м. Суми. Антропометричне обстеження дітей проводилося стандартним інструментарієм за уніфікованою методикою. Для визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку використовували статево-вікові шкали регресії, що дозволили врахувати співвідношення між антропометричними показниками. Для створення узагальненого показника фізичного стану використовувався метод інтегральних оцінок.

Основні результати дослідження. У групі осіб з гармонійним фізичним розвитком переважають підлітки 17 років (66,2±1,77%) над аналогічними групами 15-річних (60,37±1,84%) та 16-річних (50,61±1,59%) дітей

Серед дівчат 15–16 років виявлено більше осіб із гармонійним фізичним розвитком, ніж серед юнаків (p<0,05).

Серед осіб із дисгармонійним фізичним розвитком переважають підлітки з недостатньою масою тіла. Спостерігаються вікові відмінності у фізичному розвитку серед юнаків, у яких виявляється більший відсоток осіб із дисгармонійним фізичним розвитком з недостатньою масою тіла серед шістнадцятилітніх юнаків.

Висновки та пропозиції. Для кількісної характеристики фізичного розвитку використана методика інтегральних оцінок, що дозволяє визначити його рівень за усією сукупністю антропометричних та функціональних показників і може бути використана як експертна оцінка у терапевтичній практиці. Узагальнений показник фізичного стану більш адекватно характеризує стан здоров’я обстежуваного контингенту, ніж метод стандартних оцінок.

Ключові слова: фізичний стан; підлітки; гармонійний; дисгармонійний фізичний розвиток

 

 

Посилання

Antomonov M. Yu. (2017) Mathematical processing and analysis of medical and biological data,/ M. Yu. Antomonov. 2-e yzd.K. : MYTs «Medynform», 579 р.

Bal, L. V., Mykhailov A. N., Hundarov Y. A. (2014) On the motivation of adolescents to form a healthy lifestyle, Hyhyena y sanytaryia, T. 93, N 4, р. 70–71.

Baranov A. A. (2012) Children's health status in the Russian Federation, Pedyatryia, № 3. рр. 9–14.

Hozak S. V., Yelizarova O. T., Kalynychenko I. O. (2011) Features of physical development of schoolchildren studying in secondary schools with different types of physical education, Hihiiena naselenykh mists. K., Vyp. 57. рр. 319-326.

Kyrylova Y. A. (2017) Assessment of physical development as a population characteristic of the child population Yrkutskoi oblasty: dys. … kand. byol. nauk (03.02.08), FHBOU VPO «Yrkutskyi hosudarstvennыi unyversytet», Yrkutsk, р 135.

Krutsevych T. Yu., Vorobev M. Y. (2005) Control in the physical education of children, adolescents and youths, Kontrol v fyzycheskom vospytanyy detei, podrostkov y yunoshei, Kyev : NUFVSU, 195 р.

Kuchma V. R. (2014) Intersectoral interaction in the formation of a healthy lifestyle for children and adolescents: problems and solutions, Voprosi shkolnoi y unyversytetskoi medytsyni y zdorovia, 3, p. 4–9.

Kuchma V. R., Sukhareva L. M., Zvezdyna Y. V. (2012) The main areas of interaction between educational institutions and health centers for children in the formation of a healthy lifestyle, Voprosi shkolnoi y unyversytetskoi medytsyni y zdorovia, 1, pp. 5–13.

Kuchma V. R., Vyshnevetskaia T. Yu, Bobryshcheva-Pushkyna N. D. (1999) Methods of monitoring and managing the sanitary and epidemiological well-being of children and adolescents: a practical guide to the hygiene of children and adolescents, M.: VUNMTs MZ RF, p. 54–60.

Namazova-Baranova L. S., Eletskaia K. A., Kaitukova E. V., Makarova S. H. (2018) Assessment of the physical development of children of middle and senior school age: analysis of the results of a simultaneous study, Pedyatrycheskaia farmakolohyia, T. 15, № 4, pp. 333–342. https://doi.org/10.15690/pf.v15i4.1948.

Polka N. S., Platonova A. H. (2012) Prior to the assessment of the physical development of schoolchildren for the standards of the WHO, Navkolyshnie seredovyshche ta zdorovia, № 60, pp. 48–52.

About the statement of criteria of an estimation of physical development of children of school age; Order № 802 of September 13, 2013, Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. URL: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13.

About the division of students into groups for physical education classes; Order №518 / 674 of July 20, 2009, Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy ta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09.

Pushkarev S. A. (1983) Criteria for assessing the harmonious morphological development of schoolchildren, Teoryia y praktyka fyz. Kulturi, № 3, pp. 18–21.

Piankova M. A., Borodulyna T. V. (2017) Modern approaches to assessing the physical development of children: the choice of a pediatrician, Vestnyk Uralskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta, № 4, pp. 75–78.

Sukharev A. H. (2000) Scientific basis of the concept of promoting the health of children and adolescents, Hyhyena y sanytaryia, № 3, pp. 43–44.

Fedorenko V. I., Kitsula L. M. (2015) Territorial features of physical development of schoolchildren, Dovkillia ta zdorovia, № 2 (73), p. 14–20.

Serdiuka A. M. (2003) Physical development of children from different regions of Ukraine, K.: KIMO “Derkul”, Vyp. 2: Miski doshkilnyky, pp. 205–230.

Frolova T. V., Stenkova N. F., Borodina O. S., Siniaieva I. R. (2018) Physical development of children: assessment methods, semiotics of major disorders, Zdorove rebenka, T. 13, №3, pp. 288–293. doi: 10.22141/2224-0551.13.3.2018.132911.

Global Strategy for Womens, Childrens and Adolescents Health (2016 – 2030): 2018 Monitoring Report: current status and strategic priorities., World Health Organization. URL: http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gswcah-2018-monitoring-report/en/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-06

Номер

Розділ

Фізіологія людини та тварин