Том 25, № 2(47) (2020)

Зміст

Біохімія

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ БІСФЕНОЛУ А ТА НИЗЬКОРІВНЕВОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ PDF
В. Л. Борщовецька, Я. Р. Михальчук, М. М. Марченко 11-22

Ботаніка та фізіологія рослин

СУЧАСНИЙ СТАН ФІТОПЛАНКТОНУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР PDF
В. П. Герасимюк 25-36
ВПЛИВ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ПОРУШЕНОСТІ ПРИРОДНИХ СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАКОПИЧЕННЯ МОРТМАСИ PDF
Н. Ю. Шевчук, І. І. Коршиков 37-56

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

СТВОРЕННЯ ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ З ОЗНАКАМИ СТІЙКОСТІ ДО ФІТОПАТОГЕНІВ PDF
І. І. Моцний, О. О. Молодченкова, А. П. Смертенко, М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Л. Т. Міщенко 59-82
АПРОБАЦІЯ МАРКЕРНОГО АНАЛІЗУ ГЕНА TASNRK2.8-А НА СОРТАХ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
Г. О. Чеботар, О. Є. Олійник, Ю. О. Лавриненко, С. В. Чеботар 83-94

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ФАУНА ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДУНАЮ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД PDF
І. І. Кулакова 97-112
ТАКСОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІХТІОФАУНИ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, ДНІСТРОВСЬКОГО ПЕРЕДГИРЛОВОГО УЗМОР'Я І ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ PDF
С. М. Снігірьов, В.В. Заморов, Ю.В. Караванский, В. З. Пицык, А.П. Куракин, А.Н. Абакумов, П.В. Люмкис, П. М. Снигирев, Ю.В. Морозов, Ю. В. Квач, Ю. К. Куцоконь 113-139

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ВПЛИВ АРГОНУ НА ДРІЖДЖІ В УМОВАХ КАВІТАЦІЇ PDF
I. З. Koвaль 143-149

Фізіологія людини та тварин

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 15–17 РОКІВ PDF
Д. О. Калиниченко, А. Ю. Щапова 153-162
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ УВАГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ДОВІЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
І. О. Калиниченко, А. С. Колесник 163-172
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОЦИТІВ РОБОЧИХ БДЖІЛ APIS MELLIFERA L. PDF
Г. Г. Савчук, Л. С. Язловицька 173-184

З'ЇЗДИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали «Біологічної секції Гамовської конференції 2020» PDF
А. В. Сиволоб, Р. М. Календар, В. М. Корзун, Н. А. Мулюкина, Дж. Печенка, А. Еічмеер, Р. В. Геретский, Т. Г. Вербицька, Д. Сіроха, О. Городна, Л. Лівшиць, Г. Лівшиць, Н. Зелінська, Р. А. Волков, С. В. Білоконь, І. А. Кравченко, Ю. А. Попович, Б. О. Осташ, М. В. Мельник, І. І. Моцний, І. В. Темченко, Д. Ложко, А. Раєвський, О. В. Череватов, Т. Г. Алєксєєва, М. В. Нестеркіна, Д. О. Жарікова, Г. О. Чеботар, О. А. Аксьонова, О. М. Благодарова, С. В. Чеботар, О. В. Ридкін, О. Т. Кошла, О. О. Іщенко, Р. А. Волков, П. Сурділль, М. Топораш, К. Кунах 187-205