Матеріали «Біологічної секції Гамовської конференції 2020»

Автор(и)

 • А. В. Сиволоб ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine
 • Р. М. Календар BI Plant Genomics Laboratory, Institute of Biotechnology, Viikki Biocenter, University of Helsinki, Finland
 • В. М. Корзун KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Germany, Germany
 • Н. А. Мулюкина National Scientific Center «Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making», NAAS of Ukraine, Ukraine
 • Дж. Печенка Mendel University in Brno, Zemědělská, Czechia
 • А. Еічмеер Mendel University in Brno, Zemědělská, Czechia
 • Р. В. Геретский National Scientific Center «Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making», NAAS of Ukraine, Ukraine
 • Т. Г. Вербицька Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Ukraine
 • Д. Сіроха Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IMBG), Ukraine
 • О. Городна Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IMBG), Ukraine
 • Л. Лівшиць Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IMBG) Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 • Г. Лівшиць Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IMBG), Ukraine
 • Н. Зелінська
 • Р. А. Волков Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 • С. В. Білоконь Department of Genetics and Molecular Biology, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine
 • І. А. Кравченко Department of Organic and Pharmaceutical Technologies, Odessa National Polytechnic University, Ukraine
 • Ю. А. Попович Department of Genetics and Molecular Biology, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine
 • Б. О. Осташ Львівський національний університет ім. Івана Франка,, Ukraine
 • М. В. Мельник Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Institute of Molecular Biology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 • І. І. Моцний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Національний інститут агрономічних досліджень, Ukraine
 • І. В. Темченко Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Institute of Feeds and Agriculture of Podillia of NAAS, Vinnitsa, Ukraine; Institute of Genetics and Cytology, Ukraine
 • Д. Ложко
 • А. Раєвський
 • О. В. Череватов
 • Т. Г. Алєксєєва
 • М. В. Нестеркіна
 • Д. О. Жарікова
 • Г. О. Чеботар
 • О. А. Аксьонова
 • О. М. Благодарова
 • С. В. Чеботар
 • О. В. Ридкін
 • О. Т. Кошла
 • О. О. Іщенко
 • Р. А. Волков
 • П. Сурділль
 • М. Топораш
 • К. Кунах

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218459

Анотація

У межах ХХ Міжнародної Гамовської конференції-школи, що мала назву «Астрономія та за її межами: астрофізика, космологія та гравітація, фізика високих енергій, фізика астрочастинок, радіоастрономія та астробіологія» й проходила з 9 по 16 серпня 2020 р. у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна), 13.08.2020 відбувалася робота Біологічної секції: «Важливість ідей Г. Гамова для біології 21-ого століття».

У роботі секції брали участь відомі науковці, аспіранти та студенти, що ведуть дослідження в області молекулярної біології, генетики з України, Казахстану, Німеччини. Секція проводила свою роботу в on-line режимі на платформі Zoom. Було представлено 14 усних доповідей, серед них доповіді – «Просторовий генетичний код: структурна організація хроматину в клітинному ядрі» − професора, д.б.н. А.В. Сиволоба − автора відомого сучасного підручника «Молекулярна біологія» (кафедра загальної та медичної генетики навчально-наукового центру «Інституту біології та медицини», Університет імені Т. Шевченка, м. Київ); «Молекулярний поліморфізм генів цитохром С оксидази та поширення видів Apis millifera в Україні» – професора, д.б.н. Р.А. Волкова − завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доповідь «Молекулярна селекція злаків: здобутки та перспективи» к.б.н. В.М. Корзуна − провідного співробітника по міжнародним науковим відносинам однієї з найбільших селекційних фірм Європи − KWS SAAT SE & Co. KGaA (м. Айнбек, Німеччина), професора Р.М. Календаря − випускника ОНУ, завідувача лабораторією геноміки рослин та біоінформатики Національного біотехнологічного центру (м. Нур-Султан, Казахстан), який більше 10 років займався молекулярно-генетичними розробками в Університеті м. Гельсінкі (Фінляндія), доповідь д.с.-г.н. Н.А. Мулюкіної − заступника директора з науки Національного наукового центру Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН України та ще багато інших цікавих доповідей.

Відмічаємо  високу якість та актуальність виконаних на сучасному рівні досліджень та доповідей молодих та починаючих науковців: О.В. Ридкіна зі співавторами з Львівського Національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна), які розглядали «Мутації генів посттранскрипційної модифікації тРНК miaA і miaB, що  ведуть до зміни реакцій на стресові чинники у Streptomyces albus SAM2», доповідь Д. Сірохи і співавторів, в якій були представлені результати роботи з повноекзомного секвенування та його аналізу, що виконані у спільних наукових дослідженнях у трьох наукових установах м. Києва − в Інституті молекулярної біології та генетики НАН, Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України, та  Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України – у доповіді було присвячено увагу "Аналізу патогенних мутацій, виявлених за результатами повноекзомного секвенування зразків пацієнтів з орфанними хворобами», зацікавили доповіді – к.б.н. М. Нестеркіної із співавторами «Генотоксичний ефект терпеноїдів та їх похідних на Drosophila melanogaster» (Одеський національний політехнічний університет, та ОНУ імені І.І. Мечникова) й аспірантки О.О. Іщенко «Застосування 5S рДНК для з’ясування таксономічного статусу Аvenella flexuosa» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). На високому науковому рівні були представлені роботи аспірантів кафедри генетики та молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова – Попович Ю.А., Топораша М.К., Жарікової Д.О. В умовах напруженої епідеміологічної ситуації спричиненої поширенням COVID-19, актуальною була доповідь к.б.н. Т.Г. Вербицької (Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії, м. Одеса, Україна) про «Молекулярні механізми патогенезу COVID-19».

Біографія автора

Н. Зелінська

Ukrainian Scientific and Practical Center for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-06

Номер

Розділ

З'ЇЗДИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ