DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218459

Матеріали «Біологічної секції Гамовської конференції 2020»

А. В. Сиволоб, Р. М. Календар, В. М. Корзун, Н. А. Мулюкина, Дж. Печенка, А. Еічмеер, Р. В. Геретский, Т. Г. Вербицька, Д. Сіроха, О. Городна, Л. Лівшиць, Г. Лівшиць, Н. Зелінська, Р. А. Волков, С. В. Білоконь, І. А. Кравченко, Ю. А. Попович, Б. О. Осташ, М. В. Мельник, І. І. Моцний, І. В. Темченко, Д. Ложко, А. Раєвський, О. В. Череватов, Т. Г. Алєксєєва, М. В. Нестеркіна, Д. О. Жарікова, Г. О. Чеботар, О. А. Аксьонова, О. М. Благодарова, С. В. Чеботар, О. В. Ридкін, О. Т. Кошла, О. О. Іщенко, Р. А. Волков, П. Сурділль, М. Топораш, К. Кунах

Анотація


У межах ХХ Міжнародної Гамовської конференції-школи, що мала назву «Астрономія та за її межами: астрофізика, космологія та гравітація, фізика високих енергій, фізика астрочастинок, радіоастрономія та астробіологія» й проходила з 9 по 16 серпня 2020 р. у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна), 13.08.2020 відбувалася робота Біологічної секції: «Важливість ідей Г. Гамова для біології 21-ого століття».

У роботі секції брали участь відомі науковці, аспіранти та студенти, що ведуть дослідження в області молекулярної біології, генетики з України, Казахстану, Німеччини. Секція проводила свою роботу в on-line режимі на платформі Zoom. Було представлено 14 усних доповідей, серед них доповіді – «Просторовий генетичний код: структурна організація хроматину в клітинному ядрі» − професора, д.б.н. А.В. Сиволоба − автора відомого сучасного підручника «Молекулярна біологія» (кафедра загальної та медичної генетики навчально-наукового центру «Інституту біології та медицини», Університет імені Т. Шевченка, м. Київ); «Молекулярний поліморфізм генів цитохром С оксидази та поширення видів Apis millifera в Україні» – професора, д.б.н. Р.А. Волкова − завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доповідь «Молекулярна селекція злаків: здобутки та перспективи» к.б.н. В.М. Корзуна − провідного співробітника по міжнародним науковим відносинам однієї з найбільших селекційних фірм Європи − KWS SAAT SE & Co. KGaA (м. Айнбек, Німеччина), професора Р.М. Календаря − випускника ОНУ, завідувача лабораторією геноміки рослин та біоінформатики Національного біотехнологічного центру (м. Нур-Султан, Казахстан), який більше 10 років займався молекулярно-генетичними розробками в Університеті м. Гельсінкі (Фінляндія), доповідь д.с.-г.н. Н.А. Мулюкіної − заступника директора з науки Національного наукового центру Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН України та ще багато інших цікавих доповідей.

Відмічаємо  високу якість та актуальність виконаних на сучасному рівні досліджень та доповідей молодих та починаючих науковців: О.В. Ридкіна зі співавторами з Львівського Національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна), які розглядали «Мутації генів посттранскрипційної модифікації тРНК miaA і miaB, що  ведуть до зміни реакцій на стресові чинники у Streptomyces albus SAM2», доповідь Д. Сірохи і співавторів, в якій були представлені результати роботи з повноекзомного секвенування та його аналізу, що виконані у спільних наукових дослідженнях у трьох наукових установах м. Києва − в Інституті молекулярної біології та генетики НАН, Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України, та  Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України – у доповіді було присвячено увагу "Аналізу патогенних мутацій, виявлених за результатами повноекзомного секвенування зразків пацієнтів з орфанними хворобами», зацікавили доповіді – к.б.н. М. Нестеркіної із співавторами «Генотоксичний ефект терпеноїдів та їх похідних на Drosophila melanogaster» (Одеський національний політехнічний університет, та ОНУ імені І.І. Мечникова) й аспірантки О.О. Іщенко «Застосування 5S рДНК для з’ясування таксономічного статусу Аvenella flexuosa» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). На високому науковому рівні були представлені роботи аспірантів кафедри генетики та молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова – Попович Ю.А., Топораша М.К., Жарікової Д.О. В умовах напруженої епідеміологічної ситуації спричиненої поширенням COVID-19, актуальною була доповідь к.б.н. Т.Г. Вербицької (Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії, м. Одеса, Україна) про «Молекулярні механізми патогенезу COVID-19».


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.