ВПЛИВ ХРОМОСОМИ ELYMUS SIBIRICUS НА АГРОНОМІЧНІ ОЗНАКИ У ДИСОМНО-ДОПОВНЕНОЇ ЛІНІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ

І. І. Моцний, І. С. Петрова, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар

Анотація


Оцінено відмінності між виділеною з сорту озимої м’якої пшениці «Обрій» чистою лінією та створеною на її базі дисомно-доповненою лінією «О27-2», що несе чужинні ознаки стійкості до листової іржі та опушення листової пластинки від амфіплоїда Elytricum fertile. Визначено переважно негативний вплив чужинної хромосоми на характеристики головного колосу (довжина, кількість колосків та зерен, маса зерна), висоту рослин, кількість та масу зерна з підгонів. Проте, стосовно таких ознак, як продуктивне кущення, довжина головного колоса, кількість колосків в головному колосі, маса зерна з головного колосу, з підгонів і, в цілому, з рослини – зазначений вплив суттєво модифікується умовами року. Доповнена лінія характеризувалася вищою масою тисячі зерен, порівняно з рекурентною формою. Зазначена хромосома суттєво підвищує стійкість рослин до листової іржі, проте ніяк не впливає на реакцію рослин на ураження борошнистою росою, жовтою і стебловою іржею, септоріозом, ВЖКЯ, до яких обидві лінії проявили сприйнятливість.


Повний текст:

PDF PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ауземус Э. Р. Генетика и наследование / Э. Р. Ауземус, Ф. Х. Мак-Нил, Ю. У. Шмидт; пер. с англ. Н. А. Емельяновой; под. ред. М. М. Якубцинера, Н. П. Козьминой, Л. Н. Любарского // Пшеница и ее улучшение. – М.: Колос, 1970. – С. 347–355.

Вакар Б. А. Пшенично-пырейные гибриды / Б. А. Вакар. – Львов, 1935. – № 8. – С. 121–162.

Голубовская И. Н. Цитология отдаленных гибридов пшеницы и перспективы их использования в селекции / И. Н. Голубовская; под ред. П. М. Жуковского, В. В. Хвостовой // Цитогенетика пшеницы и ее гибридов. – 1971. – С. 243–286.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1973. – 343 с.

Крупнов В. А. Опушение листа пшеницы: генетические и экологические аспекты / В. А. Крупнов, А. П. Цапайкин // С.-х. биология. – 1990. – № 1. – С. 51–56.

Марков Л. І. Практикум із сільськогосподарської фітопатології: навчальний посібник / Л. І. Марков – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 528 с.

Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ / [Бабаянц Л. Т., Мештерхази А., Ветхер Ф. и др.]. – Прага, 1988. – 321 с.

Моррис Е. Р. Цитогенетика пшеницы и родственных форм / Е. Р. Моррис, Э. Р. Сирс; под ред. М. М. Якубцинера, Н. П. Кузьминой, Л. Н. Любарского // Пшеница и ее улучшение. – М.: Колос, 1970. – С. 33–102.

Моцний І. І. Створення доповненої лінії пшениці з хромосомою від Elymus sibiricus / І. І. Моцний // Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи: міжнар. наук. конф. до 100-річчя СГІ-НЦНС, 17–19 жовтня 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 175–176.

Пальмова Е. Ф. Введение в экологию пшениц / Е. Ф. Пальмова. – М.–Л.: ОГИЗ, 1935. – 73 с.

Паушева З. П. Практикум по цитологии растений / З. П. Паушева. – М.: Колос, 1980. – 304 с.

Пересыпкин В. Ф. Болезни сельскохозяйственных культур / В. Ф. Пересыпкин, Н. Н. Кирик, М. П. Лесовой и др.; под ред. В. Ф. Пересыпкина // Болезни зерновых и зернобобовых культур. – К.: Урожай, 1989. – Т. 1. – 216 с.

Синиговец М. Е. Перенесение устойчивости к ржавчине от пырея в пшеницу путем добавления и замещения хромосом / М. Е. Синиговец // Генетика. – 1976. – Т. 12, № 9. – С. 13–21.

Цицин Н. В. Вопросы отдаленной гибридизации растений / Н. В. Цицин // Генетика. – 1966. – № 10. – 49 с.

Шаманин В. П. Изогенный метод в селекции яровой пшеницы на засухоустойчивость / В. П. Шаманин, И. Е. Лихенко // Изогенные линии культурных растений. – Новосибирск, 1991. – С. 81–91.

Catalogue of gene symbols for wheat / Wheat Genet. Symp. [Електронний ресурс] / [R.A. McIntosh, Y.Yamazaki, J. Dubcovsky et al.]. – Japan. – 2013. – Режим доступу: http//www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/ genes/download.jsp

Mujeeb-Kazi A. Progress in exploiting Aegilops tauschii for wheat improvement / A. Mujeeb-Kazi, R. Deldago, A. Cortes; Ann. Wheat Newsletter. – 2004. – V. 50. – P. 79–88.

Sears E. R. Transfer of alien genetic material to wheat. Wheat science today and tomorrow / E. R. Sears; еd. by L. T. Evans, W. J. Peacock. – Cambridge University Press, 1981. – P. 75–89.

Peto P. H. Hybridization of Triticum and Agropyron. Cytology of the male parents and F1 generation / P. H. Peto // Canad. J. Res. C. – 1936. – Vol. 14, № 5. – P. 203–214. http://dx.doi.org/10.1139/cjr36c-017 

DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).56900

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.