Том 20, № 1(36) (2015)

Зміст

БІОТЕХНОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАТОГЕННИХ ДЛЯ ШКІДНИКА ГРИБІВ BRADISIA PILISTRIATA FREY ШТАМІВ BACILLUS SP. ONU15 ТА BACILLUS SP. ONU29 PDF
А.М. Остапчук 11-20

Біохімія

РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ТІОХРОМОМ РІВНЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ PDF
В. Є Якименко, С. А. Петров 23-26

Ботаніка та фізіологія рослин

СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ PDF
О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва 29-36
ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ CRASSULACEAE, ЇХ ТАКСОНОМІЧНЕ ТА ЕВОЛЮЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Н. А. Кириленко 37-46
РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ PDF
О. М. Ружицька, О. В. Борисова 47-58
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ДЕМУТАЦІІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АГРОПЕРЕЛОГІВ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Дара Н. Сулейман 59-66

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ ДО ГІПОКСІЇ У СПОРТСМЕНІВ PDF
Е. Л. Бахчеван, С. В. Чеботарь 69-81
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНОТИПІВ ТА АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ ВИНОГРАДУ СЄВЄРНИЙ, ОДЕСЬКИЙ СТІЙКИЙ ТА ДЕКОРАТИВНИЙ PDF
О. М. Карастан 82-91
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ФУНГІЦИДІВ У КОРЕНЕВІЙ МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ PDF
Т. Е Копытчук, А. Л. Сечняк 92-101
ВПЛИВ ХРОМОСОМИ ELYMUS SIBIRICUS НА АГРОНОМІЧНІ ОЗНАКИ У ДИСОМНО-ДОПОВНЕНОЇ ЛІНІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ PDF PDF
І. І. Моцний, І. С. Петрова, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар 102-112

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ГІДРОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ SIMOCEPHALUS VETULUS (MULLER) ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ З РІЗНИМИ КОРМОВИМИ СУБСТРАТАМИ PDF
О. В. Кушнірик, О. І. Худий, Л. В. Худа 115-120
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОНОКУЛЬТУРИ СHLORELLA VULGARIS BEIJERINCK, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ УСТАНОВ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
І. В. Маліщук, Л. М. Чебан, М. М. Марченко 121-128
ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МІДІЇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819) РІЗНИХ ФЕНОТИПІЧНИХ ГРУП ОБРОСТАННЯ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ PDF
Є. О. Наум 129-136
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСАМОФІЛЬНИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF
А. О. Снігірьова 137-150
ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ PDF
М. Ю. Ткаченко, В. О. Демченко 151-160
КУМОВІ РАКИ (CRUSTACEA, CUMACEA) ВОДОСХОВИЩА САСИК PDF
А. А. Халаїм, М. М. Джуртубаев 161-167

Фізіологія людини та тварин

ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ PDF
І. А. Кравченко, Б. В. Приступа, М. В. Кірєва, А. О. Кобернік 171-177
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КОНЕЙ РІЗНОГО ВІКУ PDF
М. В. Луценко, М. П. Петрушко 178-185
ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДНОЇ СЛУХОВО-МОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ У ХЛОПЧИКІВ З ЗОРОВИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ PDF
І. В. Редька 186-192

Історія факультету та університету

ЗАБУТІ ІСТОРІЇ ВІДОМИХ ГІДРОБІОЛОГІВ PDF (Русский)
Б. Г. Александров 195-204
ЗБОРИ ВИДАТНИХ БОТАНІКІВ У ГЕРБАРНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е. Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD) PDF
С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов 205-215
ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ Без заголовку (Русский)
Л. В. Рясиков, А. М. Андриевский 216-231