DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).56921

ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МІДІЇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819) РІЗНИХ ФЕНОТИПІЧНИХ ГРУП ОБРОСТАННЯ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

Є. О. Наум

Анотація


Мідій досліджували у складі обростань в прибережній зоні Одеської затоки на глибинах 1, 3,5 і 6 м. За характером фіолетової пігментації раковин у мідій розрізняли 3 фенотипічні групи: Fа – пігмент відсутній, Fb  – пігмент забарвлює всю раковину, Fс – пігмент покриває раковину у вигляді радіальних смуг. Серед найдрібніших молюсків, представлених лише на глибині 6 м, домінували мідії фенотипу Fb (60%); вдвічі менше мідій фенотипу Fа (30 %) і 10 % складали мідії фенотипу Fс. На глибині 6 м більше половини мідій (55 %) припадало на фенотип Fb. На глибині 1,0 і 3,5 м спостерігається дефіцит гетерозигот, а на 6-метровій глибині – їх надлишок.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булатов К. В. Хромосомный полиморфизм черноморской мидии (Mytilus galloprovincialis Lam.) / К. В. Булатов // Моллюски, систематика, экология, и закономерности распространения. – Л., 1983. – Сб. 7. – С. 71–72.

Митилиды Чёрного моря / В. Е. Заика, Н. А. Валовая, А. С. Повчун, Н. А. Ревков – К.: Наук. думка, 1990. – 208 с.

Супрунович А. В. Культивируемые беспозвоночные. Пищевые беспозвоночные: мидии, устрицы, гребешки, раки, креветки / А. В. Супрунович, Ю. Н. Макаров. – К.: Наук. думка, 1990. – 262 с.

Рокитский П. Ф. Введение в статистическую генетику / П. Ф. Рокитский. – Минск: Высшая школа, 1974. – 445 с.

Шурова Н. М. Анализ фенотипичесой структуры поселений мидий Чёрного моря по окраске наружного призматического слоя их раковин / Н. М. Шурова, В. Н. Золотарёв  // Мор. экол. журн. – 2008. – 7, № 4. – С. 88–97.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.