DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).88174

ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ

Л. В. Рясиков, А. М. Андриевский

Анотація


На підставі документів Державного архіву Одеської області, Наукової бібліотеки та Зоологічного музею Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеського Літературного музею, а також матеріалів наукових та популярних публікацій, пов’язаних з ім’ям професора Г. А. Машталера (1902–1981), вперше подано найбільш повний біографічний нарис про вченого-еволюціоніста.

Ключові слова


Одеський університет; професор Машталер; біографія

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андриевский А. М. Drosophila melanogaster как объект исследования в истории кафедры генетики и мо- лекулярной биологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова / А. М. Андриев- ский // Вісник ОНУ. – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 90–95.

Андриевский А. М. Ещё раз «За Дарвина!». Аналитический обзор научных трудов профессора Г. А. Маш- талера / А. М. Андриевский // Известия музейного фонда имени А. А. Браунера. – 2013. – Т. 10, № 1. – С. 1–16.

Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Ф. 12, спр. 12, арк. 2.

Архів Зоологічного музею ОНУ імені І. І. Мечникова // Ф. 24, спр. 1, арк. 14, 18.

Вчені вузів Одеси. – Одеса: Астропринт, 1999. – Вип. 2. – 208 с.

Державний архів Одеської області // Ф. 368, оп. 1, спр. 21, арк. 165.

Державний архів Одеської області // Ф. 1 481, оп. 1, спр. 1, арк. всі.

Дмитрашко П. І. Дарвінізм. Розвиток дарвінізму і генетики / П. І. Дмитрашко // В кн.: Історія Одеського університету за 100 років / Під ред. О. І. Юрженка. – К.: Київський університет, 1968. – С. 141–144.

Каталог осеней выставки картин. – Одесса, 1925. – 18 с.

Каталог осеней выставки картин. – Одесса, 1926. – 20 с.

Кузнєцов В. О., Тоцький В. М. Одеський державний університет імені І. І. Мечникова в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. / В. О. Кузнєцов, В. М. Тоцький // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10. – Вип. 3. – С. 175–199.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.) / В. В. Левченко. – Одеса: Астропринт, 2010. – 428 с.

Машталер Г. Армия народа и Отечественная война / Г. Машталер // Большевистское знамя. – Орган Одесского обкома и горкома КП(б)У и Областного совета депутатов трудящихся. – Пятница, 11 июля 1941 года. – № 164 (1 060). – С. 2.

Машталер Г. Біологія – основа медицини / Г. Машталер // Вінницька правда. – Орган Вінницьких про- мислового і сільського обкомів КП України і обласних рад депутатів трудящих. – Середа, 8 травня 1963 року. – № 96 (10 153). – С. 3.

Машталер Г. А. Крізь вогонь експерименту // Молодий медик. – Орган партійного комітету, дирекції, комітету ЛКСМУ і профорганізацій Вінницького державного медичного інституту. – Четвер, 23 червня 1960 року. – № 15. – С. 1.

Машталер Г. Чому жінки живуть довше? / Г. Машталер // Прикарпатська правда. – 11 серпня 1976 року. – С. 4.

Машталер Г. Алоэ, как лечебное средство // Адыгейская правда. – 24 июня 1942 года. – С. (не указана). 18. Машталер Г. А. Обсуждение докладов / Г. А. Машталер // В кн.: Ведущие проблемы возрастной физио- логии и биохимии. Труды всесоюзного симпозиума. – Харьков, 1963. – 349 с.

Машталер Г. А. Поняття про вид в біології / Г. А. Машталер // Праці Одеської філії науково-дослідчого зоолого-біологічного інституту. – 1932. – Вип. 1. – С. 76–100.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний очерк. – Одеса: Астропринт, 2000. – Вид. в 3-х томах. – Т. 3. – 540 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний очерк. – Одеса: Астропринт, 2005. – Вид. в 3-х томах. – Т. 3. – 597 с.

Розповідає професор Машталер…// Вінницька правда. – Орган Вінницького обласного і міського комітетів КП України та обласної ради депутатів трудящих. – Субота, 19 травня 1962 року. – № 100 (9 901). – С. 4.

Савчук М. П. Одеський державний університет в роки Великої Вітчизняної війни / М. П. Савчук // В кн.: Академик Д. К. Третьяков и его научная школа. Сборник воспоминаний и научных трудов. – Одесса: Астропринт, 1999. – 287 с.

Третяков Д. К. Одеська філія науково-дослідчого зоолого-біологічного інституту / Д. К. Третяков // Праці Одеської філії науково-дослідчого зоолого-біологічного інституту. – 1932. – Вип. 1. – С. 3–6.

Curriculum vitae профессора Г. А. Машталера. Научная деятельность Г. А. Машталера. Список научных и научно-популярных публикаций Г. А. Машталера // Известия музейного фонда имени А. А. Брауне- ра. – 2008. – Т. 5, № 2. – С. 11–19.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.