ЗБОРИ ВИДАТНИХ БОТАНІКІВ У ГЕРБАРНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е. Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD)

С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов

Анотація


На основі проведеної інвентаризації колекції Е. Е. Ліндеманна з понад 500 гербаризаторів виділено 10, чий внесок склав більше 100 гербарних аркушів. Підкреслено роль ботаніків, пов’язаних із Новоросійським університетом: П. С. Шестерікова, М. К. Срединського, І. Я. Акінфієва, а також тих, хто пра- цював у першій та другій половині ХІХ ст.: Ем. Ліндеманна, Б. Шміда, М. Гандоже, Ф. М. Августиновича, Я. С. Медвєдєва, Г. Таушера. Гербарні збори охоплюють територію не тільки Причорномор’я, але й інших куточків світу.

Ключові слова


Гербарій MSUD;колекція Е. Ліндеманна; видатні вчені.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бубырева В. А. Эдуард Эммануилович Линдеманн и его коллекция в гербарии кафедры ботаники Санкт- Петербургского Университета (LECB) / В. А. Бубырева, В. В. Бялт, Л. В. Орлова // Бот. журн. – 2003. – Т. 88, № 11. – С. 135–143.

Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum. 59 гербарних колекцій / Ред.-уклад. Н. М. Шиян; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 442 с.

Зеленецкий Н. Эдуард Эммануилович Линдеманн, как ботаник-систематик и флорист / Н. Зеленецкий // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. – 1901. – Т. 24, вып. 1. – С. 1–12.

Коваленко С. Г. Гербарій Одеського національного університету. Колектори іменної колекції Е. Е. Ліндеманна / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, Г. О. Бальчева // «Теорія і практика сучасного природоз- навства»: Мат-ли ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету. – Херсон, 2007. – С. 27.

Коваленко С.Г. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Меч- никова (1865–2005) / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, Г. А. Швець. – Одеса: Фенікс, 2005. – 104 с.

Линдеман Э. Очерк флоры Херсонской губернии / Эдуард Линдеман. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1872. – 321 с.

Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П. С. Шестерікова: [монографія] / уклад.: С. Г. Кова- ленко, В. В. Немерцалов, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильева. – О.: Освіта України, 2014. – 196 с.

Срединский Н. К. Материалы для флоры Новороссийского края и Бессарабии / Н. К. Срединский // Зап. Новоросс. об-ва испытат. природы. – 1873. – 1, № 2. – С. 1–292.

Byalt V. V. The history of Eduard Lindemann’s collection kept in the Herbarium of Botanical Department of St. Petersburg State University (LECB) / V. V. Byalt, V. А. Bubyreva, L. V. Orlova // Taxon. – 2008. – 57. 1. – P. 275–278.

DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).88167

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.