Том 17, № 1-2(26-27) (2012)

Зміст

Біохімія

ЕКСПРЕСІЯ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
О. М. Андрієвський 4-12
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПРІОНА І АКТИВНІСТЬ Nа+–K+ АТФ-ази У РІЗНИХ ТКАНИНАХ ЩУРІВ PDF
М. В. КУШКЕВИЧ 13-23
РОЛЬ КАТЕПСИНУ Н В НЕОПЛАЗІЇ ЛЮДИНИ PDF
Г. П. Лабунець, Н. А. Орел, І. Л. Вовчук 24-32
ОНТОГЕНЕТИЧНІ ТА СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ В ЕКСПРЕСІЇ ДЕЯКИХ ЕСТЕРАЗ У DROSOPHILA SIMULANS PDF
С. Л. Пастернак 33-43

Ботаніка та фізіологія рослин

ПОКАЗНИКИ РОСТУ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ДЕЯКИХ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ВИДІВ РОДУ TRITICUM PDF
О. М. РУЖИЦЬКА, А. П. ЗАБОЛОТНА 46-57
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА РОЗВИТКУ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ У РОСЛИН МУТАНТНИХ ЛІНІЙ ahk2-5 І ahk3-7 ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. PDF
С. Г. Хаблак, Я. А. Абдуллаєва 68-68

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

МОРСЬКІ БЕЗХРЕБЕТНІ ПІДВОДНИХ ПЕЧЕР І ПРИБЕРЕЖНИХ ГРОТІВ ПІВОСТРОВА ТАРХАНКУТ (ЗАХІДНИЙ КРИМ) PDF
Л. В. Воробйова, О. О. Ковтун, І. І. Кулакова, Л. А. Гарліцька, А. С. Бондаренко, О. А. Рибалко 70-85
СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕРСТИЦІАЛЬНОЇ МЕЙОФАУНИ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ PDF
І. І. Кулакова 86-94

Зоологія

АНОТОВАНИЙ СПИСОК ПАВУКІВ (ARANEAE) НИЖНЬОГО ПРИДУНАВ’Я УКРАЇНИ PDF
О. Ф. Делі 96-104

Історія факультету та університету

ОДЕСЬКІ МІКРОБІОЛОГИ В ІНСТИТУТІ ПАСТЕРА. ПАМ’ЯТКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
В. Ю. БАРШТЕЙН 106-117