Том 16, № 6(24) (2011)

Зміст

Біохімія

Вплив афлатоксину В1 на процеси Пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему еритроцитів і гепатоцитів щурів PDF
Г. Л. Антоняк, Р. О. Федяков, Н. К. Коваль 5-11
ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В СОРТАХ РОСЛИНЮ, РІЗНИХ ЗА РІВНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ PDF
М. С. Казначєєва, О. І. Цебржинський 12-17

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

КЛАСТЕРНО -КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІ З ПОПУЛЯЦІЙ РЕКОМБІНАНТНИХ ЛІНІЙ І ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ОСНОВІ SSR-ПЛР PDF
Н. І. Букрєєва, А. О. Бєлоусов, Ю. М. Сиволап 21-31
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ РЕКОМБІНАНТНО-ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ВІДМІННИХ ЗА АЛЕЛЬНИМ СКЛАДОМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ХРОМОСОМИ 5В PDF
М. В . Галаєва, В. І. Файт, С. В. Чеботар, О. В. Галаєв, Ю. М. Сиволап 32-39
Мікросателітні маркери в дослідженні генетичного різноманіття ліній та гібридів соняшника PDF
А. Є. Солоденко 40-46
ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ DROSOPHILA MELANOGASTER. І. Визначення генотоксичного ефекту гербіцидів методом ДЛМ PDF
Т. Є . Копитчук, С. В . Білоконь, О. Л. Січняк 47-51

Мікробіологія

ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ШАХТНИХ ВІДВАЛАХ БОРИСЛАВСЬКОГО ОЗОКЕРИТОВОГО РОДОВИЩА PDF
Г. В . Кречківська, Й. В. Царик 55-61

ОГЛЯДИ

ПЕРШІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ АСТРОЦИТАРНОЇ ГІПОТЕЗИ СТАРІННЯ ССАВЦІВ PDF
В. В. Зюганов, О. Г. Бойко 65-75

Історичні нариси

ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕЛЬМІНТОФАУНИ ПТАХІВ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ PDF
Н. А. Кириленко, Н. О. Келембет 79-87
DROSOPHILA MELANOGASTER ЯК ОБ ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
О. М. Андрієвський 88-93