Том 14, № 14 (2009)

Зміст

Ботаніка та фізіологія рослин

ГЕРБАРІЙ ОНУ (MSUD). ПОЯВА ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН В ОДЕСЬКОМУ ПОВІТІ ТА В МІСТІ ОДЕСI PDF
О. Ю. Бондаренко, С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва 7-14
ЛОКУЛОАСКОМІЦЕТИ І ЦЕЛОМІЦЕТИ ДЕНДРАРІЮ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
О. В. Корольова, О. М. Слюсаренко 15-24

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ДИФЕРЕНЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОСАТЕЛІТНОГО АНАЛІЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕРНА PDF
О. О. Колесник, С. В. Чеботар, О. М. Хохлов, Ю. М. Сиволап 27-42
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ β-СПЕЦИФІЧНОЇ КАРБОКСИЕСТЕРАЗИ ТА МАСА ТІЛА У САМЦІВ І САМОК ІМАГО DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
С. Л. Мірось, О. М. Андрієвський 43-48
ЕКСПРЕСІЯ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЦИТОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК КЛІТИН ЧОЛОВІЧИХ ГЕНЕРАТИВНИХ СТРУКТУР ПШЕНИЦІ, ЖИТА ТА ЇХ ГІБРИДІВ В ОНТОГЕНЕЗІ РОСЛИН PDF
Т. Г. Трочинська 49-60

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

СТАТЕВИЙ СКЛАД ТА РОЗМНОЖЕННЯ СКОРПЕНИ SCORPAENA PORCUS L. В ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
С. М. Снігірьов, В. В. Заморов 63-69

Зоологія

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАВУКІВ НА ПШЕНИЧНОМУ ПОЛІ PDF
О. Ф. Делі, В. Ф. Микитюк 73-77
ПРО CПОРІДНЕНІСТЬ ТА ПРИРОДУ ЯВИЩ, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОСЕЛЕНЬ КРАПЧАСТОГО ХОВРАШКА (SPERMOPHILUS SUSLICUS GЬLD.) ТА ОНДАТРИ (ONDATRA ZIBETHICUS L.). PDF
В. О. Лобков 78-88
ВИДОВИЙ СКЛАД, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА БИОТОПНЕ РАСПОВСЮДЖЕННЯ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ У ПІВНІЧНОЗАХ ІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF
I. T. Русев 89-101

РЕЦЕНЗІЇ

В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)” (Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 304 с.) PDF
Б. Г. Александров, В. В. Заморов 105-106