Том 22, № 1(40) (2017)

Зміст

Біохімія

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ RAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846) ЗА ДІЇ АНІОННОГО ДЕТЕРГЕНТУ PDF (Русский)
О. Н. Ершова, Т. И. Лавренюк, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, О. А. Ковтун 9-20

Ботаніка та фізіологія рослин

МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ БЕНТОСУ СТЕПОВОЇ РІЧКИ КУЧУРГАН (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) PDF
В. П. Герасим’юк, Н. В. Герасим’юк 23-33
ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ДЛЯ ОХОРОНИ ЕКОСИСТЕМ ТА СОЗОФІТІВ В КОНТЕКСТІ ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ PDF
О. М. Попова 34-53

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

AMPHIPODA МАКРОЗООБЕНТОСА (ARTHROPODA, CRUSTACEA) ГРИГОРIВСЬКОГО ЛИМАНУ PDF
С. А. Кудренко 57-67

Зоологія

ПРО ЗНАХIДКУ КУТОРИ МАЛОЇ (NEOMYS ANOMALUS Cabrera, 1907) НА ТЕРИТОРІЇ СТАНЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ СТIЧНИХ ВОД М. БЕРЕЗА (БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ) PDF (Русский)
А. А. Саварин, А. Н. Молош 71-77
ГНЕЗДОВАНИЕ СОВ (STRIGIFORMES) В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ОДЕССЫ PDF (Русский)
В. П. Стойловский, В. Г. Малиношевский Малиношевский 78-86

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ПРИКРІПЛЕННЯ ТА РЕАКЦІЇ ХЕМОТАКСИСУ ФІТОПАТОГЕНА RHIZOBIUM RADIOBACTER У ПРИСУТНОСТІ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Д. В. Сокол, Д. Б. Мельникович, Ю. В. Кононюк, Н. В. Ліманська, М. Б. Галкін 89-99

Фізіологія людини та тварин

Вплив препаратів збагаченої та збідненої на тромбоцити плазми на метаболічний профіль моноцитів аутологічної периферичної крові людини in vitro PDF
А. В. Ракуха, Є. Л. Голюк, Т. Є. Пшеничний, Т. С. Маслова 103-111

Історія факультету та університету

150-РІЧНА ІСТОРІЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА PDF
Н. Г. Возіанова, Т. В. Крицька, Л. В. Левчук, К. В. Чабан, Л. П. Осадча 115-129
КОЛЕКЦІЯ О. Д. НОРДМАННА ЯК ОДНА З ФУНДАЦІЙ ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD) PDF
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов 130-140