Том 17, № 3(28) (2012)

Зміст

Біохімія

Молекулярні форми карбоксиестераз органів і тканин ховраха крапчастого SPERMOPHILUS SUSLICUS (GULD.) в пізньом у постнатальном у періоді онтогенезу PDF
О. М. Андрієвський, Ю. М. Олійник, Г. С. Асманська 7-18
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЇХ УТРИМУВАННЯ НА РАЦІОНІ З ДОДАННЯМ КОРМОВИХ ДОБАВОК З РІПАКУ PDF
З. Є. Захарієва, О. К. Будняк, Н. Л. Федорко, С. С. Чернадчук, О. Л. Будняк, О. І. Данилова, О. В. Запорожченко 19-26
ВПЛИВ ЦИТРАТУ ХРОМУ НА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ ТА ТКАНИНАХ ВАГІТНИХ ЩУРІВ PDF
Р. Я. Іскра 27-32
ЛЕКТИНОВА АКТИВНІСТЬ КИСЛОЇ ЛІПАЗИ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО (LINUM HUMILE MILL.) PDF
Г. М. Левчук, О. М. Войтович, В. О. Лях 33-40

Ботаніка та фізіологія рослин

БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН РОДУ GALEGA L. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Вергун, О. В. Шиманська, Д. Б. Рахметов 43-50

Зоологія

ОЛІГОХЕТА CHAETOGASTER LIMNAEI BAER , 1827 (ANNE LIDA: OLIGOCH AET A: TUBIFICI DAE) – ПАРАЗИТ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BI VALVIA: UNI ONI DAE) З БАСЕЙНУ ДУНАЮ УКРАЇНИ PDF
Л. М. Янович 53-58

Фізіологія людини та тварин

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОЇ ДІЇ СПІРУЛІНИ І ЇЇ МУТАНТНИХ ШТАМІВ В УМОВАХ СТРЕСУ PDF
Л. М. Карпов, О. Д. Павліченко, О. М. Єршова, С. Г. Каракіс, Г. В. Майкова, А. Г. Драгоєва, Т. І. Лавренюк, В. А. Сагаріц 61-68

ОГЛЯДИ

ВІРА ВІКТОРІВНА ПРОТОПОПОВА: основні віхи науково-педагогічної діяльності
Т. В. Васильєва 71-74