Том 24, № 1(44) (2019)

Зміст

Біохімія

ОНТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ТРИПСИНОПОДІБНИХ ФЕРМЕНТІВ У ОСОБИН ЛАБОРАТОРНИХ ПОПУЛЯЦІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER ТА DROSOPHILA VIRILIS PDF
О. М. Андрієвський, Ю. Ю. Подзолкова, І. Л. Рижко, С. Л. Пастернак 9-20
ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ АНТИОКСИДАНТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ PDF
Я. В. Діордіца 21-29

Ботаніка та фізіологія рослин

ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРОСКОПІЧНИХ ВОДОРОСТЕЙ СТАВКІВ ДЕНРОПАРКУ ІМЕНІ ПЕРЕМОГИ МІСТА ОДЕСА PDF
В. П. Герасимюк, Н. В. Герасимюк 33-46

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

АЛЕЛЬНИЙ СТАН ГЕНІВ СИСТЕМИ Ppd-1 ТА Vrn-1 У СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УКРАЇНИ PDF
А. О. Бакума, Г. О. Чеботар, Ю. О. Лавриненко, С. В. Чеботар 49-64
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ FUSARIUM GRAMINEARUM SCHWABE НА ЗЛАКОВІ КУЛЬТУРИ PDF
О. Л. Січняк, С. Л. Мірось, К. О. Довганюк 65-74

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІХТІОФАУНИ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ МОРЯ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ У 2016–2017 рр. PDF
В.В. Заморов, Ю.В. Караванський, С. Ю. Чернікова 77-93

Фізіологія людини та тварин

СТАН ЗУБО-ЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ НА ТЛІ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕПАТИТУ ТА ДИСБІОЗУ PDF
О. А. Макаренко, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова 97-105
ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ В КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДІАБЕТОМ PDF
О. О. Сушко, Р. Я. Іскра 106-115

Історія факультету та університету

АКАДЕМІК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК А.М. КРИШТОФОВИЧ – ВИПУСКНИК НОВОРОСІЙСЬКОГО (ЗАРАЗ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА) УНІВЕРСИТЕТУ. (До 100-річчя Національної академії наук України) PDF
С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов 119-128