Том 22, № 2(41) (2017)

Зміст

Ботаніка та фізіологія рослин

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛИШАЙНИКИ ТА ЛІХЕНОФІЛЬНІ ГРИБИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ» ТА «ПИРЯТИНСЬКИЙ» PDF
В. В. Дармостук, Ю. А. Ходосовцева, О. Є. Ходосовцев 9-20
ПЛОДОНОШЕННЯ ДУБА ТА ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЖОЛУДІВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ ДІБРОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ PDF
А. А. Слепых, И. И. Коршиков 21-37

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ТА ЗАБРУДНЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ PDF (Русский)
С. Е. Дятлов, А. В Кошелев, С. А. Запорожец, Е. А. Лукьянова 41-51
СЕЗОННА ДИНАМІКА І ЗАПАСИ ВОДНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ СИВАШУ, ЯК КОРМОВОЇ БАЗИ ТА КЛЮЧОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ТУНДРОВИХ КУЛИКІВ, МІГРУЮЧИХ АФРО-ЄВРА-ЗІЙСЬКИМИ ПРОЛІТНИМИ ШЛЯХАМИ PDF (English)
T. A. Кірікова 52-63

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИКОРЕНЕВОГО ҐРУНТУ РОСЛИН PHLOX PANICULATA L. PDF
Н. Е. Елланська, Г. І. Скрипка, О. П. Юношева 67-75

Фізіологія людини та тварин

МУКОЗО-АДГЕЗИВНІ ГЕЛІ З КВЕРЦЕТИНОМ – ЕФЕКТИВНА ЛІКАРСЬКА ФОРМА ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ PDF (Русский)
А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, Г. В. Майкова, Т. В. Гладкій 79-87
СТАН ПОКАЗНИКІВ ПРОНИКНОСТІ БІОМЕМБРАН У ОСІБ ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ПИЛОУТВОРЮЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Н. О. Пилипенко, Є. Я. Ніколенко, К. В. Вовк 88-94

Історія факультету та університету

СКАРБИ ГЕРБАРІЮ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD). ЕКСИКАТИ З «FLORA ROSSICA» PDF
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов 97-111