Том 16, № 18(25) (2011)

Зміст

Ботаніка та фізіологія рослин

МІКРОФІТОБЕНТОС СТЕПОВОЇ РІЧКИ БАРАБОЙ PDF
В. П. ГЕРАСИМ’ЮК, О. М. МИРОНЮК 6-12

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ РНК У КЛІТИНАХ СПОРОГЕННОЇ ТКАНИНИ ЖИТА, ПШЕНИЦІ ТА F1 ПШЕНИЧНО-ЖИТНІХ ГІБРИДІВ PDF
Т. Г. АЛЄКСЄЄВА 14-22
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА РОЗВИТКУ КЛІТИН МЕГАСПОРАНГІЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ROSACEAE УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Х. Л. КРЧ 23-28
ВПЛИВ ТРАНСАТЛАНТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ НА КРОСИНГОВЕР У DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
Ю. Б. Шепета, М. О. Курса, І. А. Козерецька 29-34

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

АНАЛІЗ СПЕКТРУ ЖИВЛЕННЯ БИЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) У ПРИБЕРЕЖНІЙ АКВАТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF
В. В. ЗАМОРОВ, С. Ю. ЧЕРНІКОВА 36-41
ВПЛИВ ГРУНТОВО-ПІДСТИЛКОВИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КОНСОРЦІЙ ULMUS І POPULUS В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ КРИВБАСІ PDF
В. В. КАЧИНСЬКА 42-46
МІЗІДИ (CRUSTACEA: MYSIDA) МОРСЬКИХ ПЕЧЕР, ГРОТІВ І ПРИБЕРЕЖНИХ ОЗЕР ПІВОСТРОВА ТАРХАНКУТ (ЗАХІДНИЙ КРИМ) PDF
В. В. Петряшьов, О. О. Ковтун 47-59
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛІТКИ (RUTILUS RUTILUS L.) ЯК ІНДИКАТОРИ CТАНУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА PDF
О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, Т. В. Ананьєва 60-63

Зоологія

СТРУКТУРА Й ДИНАМІКА СКЛАДУ РЕПРОДУКТИВНИХ ГРУП ДЕЯКИХ ГРИЗУНІВ PDF
В. О. Лобков 66-71

ФАРМАКОЛОГІЯ

БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ СЕРВЕТОК З СІЛЛЮ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ PDF
А. О. КОБЕРНІК, І. А. КРАВЧЕНКО, О. І. АЛЕКСАНДРОВА 74-80

Фізіологія людини та тварин

ГЕМОПРОТЕКТОРНА ТА ГЕМОСТИМУЛЮЮЧА АКТИВНОСТІ ЕСМІНУ ПРИ ГЕМОЛІТИЧНІЙ АНЕМІЇ У ЩУРІВ PDF
Г. С. ГРИГОРЬ’ЄВА, Н. Ф. КАНАХОВИЧ, С. О. ШАПОВАЛОВ, М. М. ДОЛГАЯ, Н. Є. УЗЛЕНКОВА 82-88
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХАРЧУВАННЯ ГОЛОЗЕРНИМ ТА ПЛІВЧАСТИМ ЯЧМЕНЕМ PDF
Г. В. Майкова, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, О. М. Єршова 89-94

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОФЕСОР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ЛЕБЕДЄВ: ОСНОВНІ ВІХИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. О. ІВАНИЦЯ, І. П. ГРИГОРЮК, Є. М. БОГАЧ, Т. В. БУРЛАКА 96-102