Том 20, № 2(37) (2015)

Зміст

Біохімія

АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І ОТОЧУЮЧІЙ ПУХЛИНУ ТКАНИНІ У ЖІНОК З ІНФІЛЬТРАТИВНО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF (Русский)
Г. П. Лабунец, И. Л. Вовчук, Н. А. Орел, В. Ю. Бескодарная 9-18

Ботаніка та фізіологія рослин

АДИТИВНИЙ ПРОЯВ БІОЦЕНОТИЧНИХ ЗВЯЗКІВ У СИСТЕМІ «МІКРООРГАНІЗМИ РИЗОСФЕРИ ҐРУНТУ-РОСЛИНИ ТРИБИ TRITICEAЕ» PDF
Т. З. Москалець 21-29
МІНЛИВІСТЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) ЗА ФЕНОТИПІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ЛИСТЯ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. А. Слепых, И. И. Коршиков 30-41
ВПЛИВ БІХРОМАТУ КАЛІЮ У СЕРЕДОВИЩІ ВИРОЩУВАННЯ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ГОРОХУ PDF
У. Я. Стамбульська 42-48
ДЕНДРОФЛОРА ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (М. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) PDF
О. М. Попова, І. В. Абрашкіна, Т. С. Буракова 49-57

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОЗАЦТВА ЗА ДАНИМИ ПРО ПОЛІМОРФІЗМ Y ХРОМОСОМИ PDF (Русский)
О. М. Утевская, М. И. Чухряева, Р. А. Схаляхо, Х. Д. Дибирова, И. Э. Теучеж, А. Т. Агджоян, Л. А. Атраментова, Е. В. Балановская, О. П. Балановский 61-69

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ПЕЛАГІЧНИХ ВИДІВ РИБ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF (Русский)
С. М. Снигирев 73-80

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ТА TRAMETES VERSICOLOR ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СУХАРНІЙ КРИХТІ PDF
Т. С. Іванова, Н. А. Бісько, Г. П. Мегалінська 83-90

Фізіологія людини та тварин

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЛІКВОРНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ PDF
Т. С. Комшук 93-101