Том 21, № 2(39) (2016)

Зміст

Біохімія

АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТКАНИН РОПАНИ В УМОВАХ СТРЕСУ, ВИКЛИКАНОГО ІОНАМИ МІДІ PDF (Русский)
О. Н. Ершова, В. Н. Тоцкий, В. А. Топтиков, Т. И. Лавренюк, О. А. Ковтун 11-23
БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А НЕТРАНСФОРМОВАНОЇ ТКАНИНИ ТА ДОБРОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
К. А. Філіпцова, І. Л. Вовчук 24-36

Ботаніка та фізіологія рослин

РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов 39-48
АНАЛІЗ СОЗОФІТНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ ЧИГРИНСЬКОЇ БАЛКИ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) PDF
О. М. Попова, С. Ю. Рогозін 49-60
АНАЛІЗ ВІТАЛІТЕТНОЇ, ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ВІДНОСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ РАЙОНІВ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
О. О. Слєпих, І. І. Коршиков 61-75

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ НУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ АЛЕЛІВ ГЕНІВ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ ПШЕНИЦІ Rht-B1 ТА Rht-D1 PDF
Г. К. Кичигіна,, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар 79-87
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ЕКЗО- ТА ЕНДОМЕТАБОЛІТІВ ШІІ-ТАКЕ В КОРЕНЕВІЙ МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ PDF
О. Л. Січняк, С. Л. Мірось 88-94

Зоологія

ВІДМІННОСТІ У МІЖВИДОВІЙ АГРЕСІЇ МУХОЛОВКИ БІЛОШИЇ (FICEDULA ALBICOLLIS) ТА МУХОЛОВКИ СІРОЇ (MUSCICAPA STRIATA) НА МІСЦЯХ ВОДОПОЮ PDF
А. O. Маркова 97-108

Фізіологія людини та тварин

ВПЛИВ 3-ФТАЛІМІДOАЦЕТОКСИ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ НА АПЕТИТ І МАСУ ТІЛА ЩУРІВ ЗА МЕТОДОМ «АНОРЕКСІЯ» PDF (Русский)
Сергей Андреевич Андронати, Тамара Леонидовна Карасева, Яна Руслановна Кривенко, Екатерина Александровна Семенишина, Виктор Иванович Павловский 111-120
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ВИЇЗДКОВИХ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ PDF
Т. І. Баєва, 121-129
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ УВЧ-ОПРОМІНЕННЯ PDF
Л. М. Карпов, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи 130-138
АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕЕГ ПРИ ІНТУЇТИВНОМУ МИСЛЕННІ ЛЮДИНИ PDF
Тетяна Олегівна Третяк, Олена Вікторівна Севериновська, Ігор Володимирович Дрегваль 139-151
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ GSM 900 МГЦ СТАНДАРТУ НА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕПЕЛА ЯПОНСЬКОГО PDF
О. С. Цибулін 152-162